17362408_10203063098294520_5910749714774132248.jpg
Boknasild på Adolfbuda Søndag 9 April 2017
Boknasild på Adolfbuda Søndag 9 April 2017
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 9. April 2017 frå kl 1300 til 1600.
Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 200,- Barn kr 100,-   Salg av pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. Vi har bankterminal.
21.03.17 07:29
Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 8 mars 2017 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  1.      Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak 2.      Val av møteleiar Vedtak: 3.      Val av referent Vedtak: 4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Vedtak: 5.      Årsmelding Vedtak: 6.      Rekneskap for 2016 Vedtak: 7.      Val Styret består av: Formann:       Paul Endre Sætre.                 Står på valg 2018 Utleige:          Even Gjerde.                          Står på valg 2018 Kasserar:       Roger Møller.                        Står på valg 2017 Sekretær:       Rita Pettersen                       Står på valg 2017 Styremedlem: Benthe Leine                        Står på valg 2017  Vara:  Jonny Muren                      Står på valg 2018 Wenche Bjørkeng              Står på valg 2018 Vedtak: 8.      Eventuelt Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 1.mars 2017. Det vert enkel servering– møt opp for ei stund i triveleg lag med gode innspel til arrangement for 2017! Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!
21.02.17 07:50
Torskemiddag på Adolfbuda Søndag 5. mars 2017
Torskemiddag på Adolfbuda Søndag 5. mars 2017
Søndag 5. mars frå kl. 1300 vert det på ny høve til å nyte eit fantastisk torskemåltid på Adolfbuda. Med fersk torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams, vil ein som vanleg kunne ta del i fiskesesongens store høgdepunkt. Kokken har finpussa formen og byd inn til ei smakfull og triveleg stund. Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 300,- Born kr. 150,- Salg av kaffi og kaker.   OBS!! Vi har bankterminal!!
15.02.17 09:59
Innkalling til Årsmøte for Fredtun
Innkalling til Årsmøte for Fredtun
Til innbyggjarane i Gjerdsvika     INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR FREDTUN                                             onsdag 1.mars kl. 18                                  Mura-roda (Holane til Storelva) arrangerer basaren i år.   Førebels sakliste: Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar og referent Årsmelding Rekneskap Val av nye styremedlemmer Nye utleigeprisar Kva kan vi gjere for å få meir aktivitet på Fredtun? Bør styret vere valnemnd? Eventuelt (innkomne saker)     Saker må meldast skriftleg og innan 22.02.17 til sekretær Roy Muren (roy.muren@gjerdsvika.com) eller leiar Asbjørg M. Ulvund (asbjorgmu@gmail.com)   Fullstendig sakliste vert hengd opp på Coop Marked fredag 24.02.17   To faste medlemmer og to vara står på val i år; Magnar slettevoll, Asbjørg M. Ulvund, Johnny Muren (vara) og Otto Sandanger (vara).   Følgjande har hittil sagt ja til å stille som kandidatar til nytt styre: Otto Sandanger Clarence Lillestøl Vali Stan Angela Hauge Dag Gjerde Vi skulle gjerne hatt ei dame til på lista, så om nokon har tips til kandidat som ikkje er spurd vert det motteke med takk.   Rekneskap og årsmelding vert lagt fram på årsmøtet. Sjå baksida her for ei enkel oversikt over utgifter og inntekter i 2016.                                                          VEL MØTT!                                                           - Styret-
11.02.17 11:21
SPING aktivert for Fredtun
SPING aktivert for Fredtun
30.11.16 10:52