Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017

Boknasild på Adolfbuda Søndag 9 April 2017

61927_thumb.jpg

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 9. April 2017 frå kl 1300 til 1600.


Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 200,-

Barn kr 100,- 

 Salg av pølser m/brød, brus, kaffi og kaker.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

Vi har bankterminal.

Torskemiddag på Adolfbuda Søndag 5. mars 2017

torskemiddag2.jpg

Søndag 5. mars frå kl. 1300 vert det på ny høve til å nyte eit fantastisk torskemåltid på Adolfbuda. Med fersk torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams, vil ein som vanleg kunne ta del i fiskesesongens store høgdepunkt. Kokken har finpussa formen og byd inn til ei smakfull og triveleg stund.

Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 300,-

Born kr. 150,-

Salg av kaffi og kaker.

 

OBS!! Vi har bankterminal!!

Boknasild på Adolfbuda Søndag 10 April 2016

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 10. April 2016 frå kl 1300 til 1600.


Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 200,-

Barn kr 100,- 

 Salg av pølser m/brød, brus, kaffi og kaker.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

OBS!! Vi har bankterminal.

Torskemiddag på Adolfbuda Søndag 6. mars 2016

Søndag 6. mars frå kl. 1300 vert det på ny høve til å nyte eit fantastisk torskemåltid på Adolfbuda. Med fersk torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams, vil ein som vanleg kunne ta del i fiskesesongens store høgdepunkt. Kokken har finpussa formen og byd inn til ei smakfull og triveleg stund.

Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 300,-

Born kr. 150,-

Salg av kaffi og kaker.

 

OBS!! Vi har bankterminal!!

 

 

Boknasild på Adolfbuda 12 April 2015
img_1027.jpg

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 12. April 2015 frå kl 1300 til 1600.


Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 200,-

Barn kr 100,- 

 Salg av pølser m/brød, brus, kaffi og kaker.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

OBS!! Vi har bankterminal.

Torskemiddag på Adolfbuda 1. mars 2015
57317_thumb.jpg

Søndag 1. mars frå kl. 1300 vert det på ny høve til å nyte eit fantastisk torskemåltid på Adolfbuda. Med fersk torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams, vil ein som vanleg kunne ta del i fiskesesongens store høgdepunkt. Kokken har finpussa formen og byd inn til ei smakfull og triveleg stund.

Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 250,-

Born kr. 150,-

Salg av kaffi og kaker.

 

OBS!! Vi har bankterminal!!

 

Vel møtt til en triveleg søndag på Adolfbuda !

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasild-middag med Mjølkesuppe, Søndag den 6. April 2014 frå kl 1300 til kl 1600.

Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 200,-

Barn kr. 100.-

 

Salg av kaffi og kaker.

 

Etter middagen vert det høve til å kjøpe boknasild i laus vekt.

 

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !

 

NB! Vi har betalingsterminal.

Torskemiddag på Adolfbuda 9. mars 2014

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til den årlege torskemiddagen med kams, lever, rogn og fiskesuppe.

 

Et så mykje du orkar for:

Vaksen kr. 250,-

Born kr. 150,-

Salg av kaffi og kaker.

 

OBS!! Vi har bankterminal!!

 

Vel møtt til en triveleg søndag på Adolfbuda !

SKALDYRKVELD PÅ ADOLFBUDA 1 NOVEMBER 2014

Det vil verte arrangert Skaldyrkveld på Adolfbuda laurdag 1 november.

Kvelden startar med underholdning av lokale «jogglera», deretter servering av krabbe, hummar, kreps, reke og blåskjel med normalt tilbehør.

Kvelden vert avslutta med dans.

 

Pris kr. 500 pr. stk.

Set av kvelden då vel.

Påmelding til:

Even, 917 19 666 / Sindre, 916 44 159

Torskemiddag på Adolfbuda 10. mars 2013

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer tradisjonen tru på torskemiddag med kams, lever, rogn og fiskesuppe: 
søndag den 10. mars kl .1300. 

Et så mykje du orkar for:
Vaksen
 kr. 250,-
Born kr. 150,-

 Salg av kaffi og kaker. 

OBS!! Vi har bankterminal.

 Vel møtt til en triveleg søndag på Adolfbuda !

Boknasildfest på Adolfbuda Søndag 14. april 2013 kl.1300

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets boknasildmiddag med mjølkesuppe.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
Det kan og verte høve til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

PS! Vi har betalingsterminal!

 

Boknasildfest på Adolfbuda Søndag 15. april 2012 kl.1300

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets boknasildmiddag med mjølkesuppe.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
Det kan og verte høve til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

PS! Vi har betalingsterminal!

Torskemiddag på Adolfbuda 11. mars 2012

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer tradisjonen tru på torskemiddag med kams, lever, rogn og fiskesuppe: 
søndag den 11. mars kl .1300. 

Et så mykje du orkar for:
Vaksen
 kr. 250,-
Born kr. 150,-

 Salg av kaffi og kaker. 

OBS!! Vi har ikkje bankterminal, så ta med kontantar.

 Vel møtt til en triveleg søndag på Adolfbuda !

Torskemiddag på Adolfbuda 15. mars 2011

tata.jpg

Søndag 15. mars frå kl. 1300 vert det på ny høve til å nyte eit fantastisk torskemåltid på Adolfbuda. Med fersk torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams, vil ein som vanleg kunne ta del i fiskesesongens store høgdepunkt. Kokken har finpussa formen og byd inn til ei smakfull og triveleg stund.

Boknasild på Adolfbuda 18. april 2011

 

 

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 18. April kl 1300.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
Det kan og verte høve til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

Kamsekalas på Adolfbuda

lofotfiske.jpg

..eller torskegilde om du vil. Søndag 7.mars kl. 1300 er det uansatt klart for årets høgdepunkt når det kjem til torskesesongen. Frå kl. 1300 vert det servert nytrekt torsk, lever, rogn, fiskesuppe og ikkje minst kams så mykje ein klarer å ete. Kaffe og kaker vert det og høve til å kjøpe.

Boknasild på søndag!

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 19. April kl 1300.
Et så mykje du orkar for kr. 150,- Salg av pølser, brus, kaffi og kaker.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
P.S Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet for kr 10,- pr. stk.

BOKNASILD PÅ BUDA

Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 19. April kl 1300.
Et så mykje du orkar for kr. 150,- Salg av pølser, brus, kaffi og kaker.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
P.S Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet for kr 10,- pr. stk.

Boknasilda er klar!

fiskar.jpg

Søndag 30.mars kl. 1300 steller Adolfbuda til med servering av boknasild og mjølkesuppe. Det vert også sal av kaffe og kaker.

12Next
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
21.08.17 13:06
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07
Reglar treningssenter
ALDERSGRENSE
Du kan trene på senteret frå det året du fyller 15 år. Dei som er mellom 13-15 år, kan trene saman med foreldre/føresette. TILGANG/MEDLEMSSKAP
Du får tilgang til senteret ved betaling av medlemsskap, og tilgangen varer til perioden er utløpt. Din tilgang er knytta til ditt mobilnummer, som vert registret ved kjøp av medlemsskap.Dette er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn deg sjølv. Det er berre personar med abonnement som slepp inn på treningssenteret.Dei som slepp inn personar utan abonnement kan risikere utvising. SIKKERHEIT/ANSVAR
Du kan få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr. Dette ved å kontakte ansvarleg for senteret. Du er sjølv ansvarleg for å være helsemessig skikka til å nytte treningssenteret. Treningssenteret har ikkje ansvar for skader på person eller gjenstandar, eller tap av gjenstandar.
27.03.17 22:37