Loppemarknaden 2005

loppemarknaden.jpg

Vi minner om at det også i år vert høve til å gi bort ting til loppemarknaden som vert arrangert på maritime dagar.
Ring Hege på 97160235 alt. Mathias 91611701

Maritime dagar

Dei årvisse Maritime dagar vert arrangert den 20. & 21. august 2005.
Set av desse dagane til å møtast på Adolfbuda.

Maritime dagar

nausta.jpg

Maritime dagar har vorte ein god tradisjon som dreg til seg tillreisande frå heile regionen. Her får ein innsyn i den maritime kvardagen før og no, og samstundes smake på mange forskjellige produkt frå sjøen.

Prev12