Kjøp den mykje omtala boka "Gjerdsvika - nabo til storhavet" her!

baata.jpg

Her kan du kjøpe boka alle snakkar om. Trykk på linken nedanfor og send oss ein e-post. Du kan elles få kjøpt dette praktverket hos Sparebanken Møre på Larsnes eller Coop Gjerdsvika. Prisen er kun kr. 300,- og husk at opplaget er avgrensa til kun eit opptrykk!!

Bestill "Gjerdsvika - nabo til stohavet" her!

Omtale av boka "Gjerdsvika - nabo til storhavet"

baata.jpg

Det mykje omtala bokprosjektet; "Gjerdsvika - nabo til storhavet" ligg klar til trykking og vi kan presentere eit lite, men ekskulsivt utdrag her. Dersom finansieringa fell på plass, kjem boka i handelen sist i august, men for den som vil, kan ein melde frå til Adolfbuda om bestillingar allereie no.

Boka vert på 170 sider med fargetrykk og stive permar og vil vere ei pryd for kvar ein bokreol i krinsen.

Send inn bestillinga her!

Bakside_Gjerdsvika_1.jpg
Forside_Gjerdsvika_1.jpg
F_reord_Gjerdsvika_1.jpg
Index_Gjerdsvika_1.jpg
Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09