Kjøp den mykje omtala boka "Gjerdsvika - nabo til storhavet" her!

baata.jpg

Her kan du kjøpe boka alle snakkar om. Trykk på linken nedanfor og send oss ein e-post. Du kan elles få kjøpt dette praktverket hos Sparebanken Møre på Larsnes eller Coop Gjerdsvika. Prisen er kun kr. 300,- og husk at opplaget er avgrensa til kun eit opptrykk!!

Bestill "Gjerdsvika - nabo til stohavet" her!

Omtale av boka "Gjerdsvika - nabo til storhavet"

baata.jpg

Det mykje omtala bokprosjektet; "Gjerdsvika - nabo til storhavet" ligg klar til trykking og vi kan presentere eit lite, men ekskulsivt utdrag her. Dersom finansieringa fell på plass, kjem boka i handelen sist i august, men for den som vil, kan ein melde frå til Adolfbuda om bestillingar allereie no.

Boka vert på 170 sider med fargetrykk og stive permar og vil vere ei pryd for kvar ein bokreol i krinsen.

Send inn bestillinga her!

Bakside_Gjerdsvika_1.jpg
Forside_Gjerdsvika_1.jpg
F_reord_Gjerdsvika_1.jpg
Index_Gjerdsvika_1.jpg
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07