Endringar i styret for Adolfbuda

Styret i Adolfbuda for 2005: Oddbjørn Husøy, Solfrid Møller, Mathias Gjerde, Kristin Meli og Line Beate Leikanger Gotten

Styret i Adolfbuda for 2005: Oddbjørn Husøy, Solfrid Møller, Mathias Gjerde, Kristin Meli og Line Beate Leikanger Gotten

På årsmøtet i Adolfbuda i slutten av februar vart det endringar i styret. Tre representantar; Solfrid Møller, Kristin Meli og Line Beate Leikanger Gotten, som alle har lagt ned ein formidabel innsats for Adolfbuda opp gjennom åra, melde frå at dei ikke tok gjenvalg.
I staden kom inn Veronica Sungot Hide, Nina Larsen og Tore Lillestøl.

Årsmøte i Adolfbuda tirsdag 28.februar kl. 1900

adolfbuda_nye1.jpg

Innkalling til Årsmøte i Adolfbuda
Tirsdag 28.februar kl. 1900 på Adolfbuda

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
3. Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar
4. Årsmelding
5. Rekneskap for 2005
6. Val
7. Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast søndag 26. februar 2006.


Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!
Gjerdsvika 10. februar 2006

Siger til Adolfbuda!!

Pause i rettsoppgjeret (foto: Torill Myren SMP)

Pause i rettsoppgjeret (foto: Torill Myren SMP)

Adolfbuda sigra på alle punkt i saka som ein bærumsmann hadde retta mot laget. Les rettens kjennelse:

tingrettsavgj_relse_-_adolfbuda.pdf

Les søksmålet mot Adolfbuda!

Her kan du lese søksmålet Adolfbuda har fått retta mot seg. Saka skal opp for tingretten i Volda 4.november kl 0930
(0,6 MB)

Last ned siste versjon av PDF-lesar her
soksm_l-adolfbuda.pdf

Styret

Styret i Adolfbuda er for 2006/2007 slik samansett:

Mathias Gjerde, formann
Nina Larsen, sekretær
Tore Lillestøl, kasserar
Oddbjørn Husøy, utleigeansvarleg (Telefon 91133650)
Veronica Sungot Hide
………
Ann-Helen Hjelle, revisor

Les Adolfbuda sitt svar til søksmålet!

Her kan du lese Advokat Hove sitt svar til søksmålet som ein bærumsmann har retta mot Adolfbuda

Svar-tilretten-advokathove-181005.pdf

Omatt og omatt..

Ikkje overraskande er Adolfbuda blitt stemna inn for forliksrådet 14.desember. Kravet er at styret i Adolfbuda har med å heidre bestefaren til ein bærumsmann ellers..! dvs. nett det same vedkomande har krevd før og lidd braknederlag på. Les stemninga her.

(PS! Du stussar kanskje litt i kvifor ein skal møte i forliksrådet på nytt? Grunnen er at bærumsmannen ikkje klarte å halde fristen på eit år for å bringe søksmålet inn for tingretten)


Mathias Gjerde

foliksklage-moller1.pdf
Prev12