Bokbåten kjem

epos_forsidebilde.jpg

Torsdag 30.sept. kl. 1700 kjem bokbåten EPOS innom Gjerdsvika. Vestlandet sitt flytande bibliotek ligg ved kai frå kl 1700 til kl 1830 og Øystein Vetre har forteljarstund frå kl.1745.

Gjerdsvika Bibliotek

Lyst til å lese om indianerne i det ville vesten? Eller finne ut hvordan man syr lappeteppe? Eller vil du heller reise tilbake i tid og bli en del av det gamle bondesamfunnet i Norge hvor slit og arbeid prega hverdagen...
Alt er mulig på Gjerdsvika Bibliotek! Filialen ligger strategisk plassert i de gamle postlokalene på Coop Marked, og åpningstiden er fredager fra kl 16 til 18.
Filialen har rundt 3000 i bøker i ulike sjangre, mest vesentlig dominert av skjønnlitteratur. Men det finnes også en del gode fagbøker, f. eks om hage, interiør og hobby. I faktadelen for barn/ungdom er særlig tema dyr og natur godt representert.
Videre har vi et bra utvalg av billedbøker for barn, samt bøker for barn som nettopp har lært å lese.
Ellers er krimbøkene veldig populære, så her finnes endel nye titler og utvalg av sjangerens mest leste.
Mest populært er kanskje VHS/DVD utlånet. Her kan du komme og låne en film eller to gratis,betingelsen er bare å levere den innen en uke. Utvalget her varierer fra Peter Pan til Charlies Angels. Noe for enhver smak med andre ord!

Utvalget varierer med jevne mellomrom, bøker hentes på hovedbiblioteket i Sande (Larsnes) og ellers fra bokbåten to ganger i året.
Det er også mulig å fjernlåne bøker fra fylkesbiblioteket, det er bare å komme med ønsker, så formidles dette videre og du får bøkene ca innen en uke.
Ellers finnes endel tidsskrifter, bla interiør-, trenings-, og bilblader. Vi får også endel statlige tidsskrifter, f.eks Norsk Lysningsblad og GenIalt.

Gjerdsvika Bibliotek er kanksje ikke så stort i areal, men det rommer mange bøker, og er et koselig samlingssted for folk i alle aldre. Gjennomsnittlig besøk hver gang er ca 10, men jeg ser gjerne at det blir enda flere!

Velkommen til Gjerdsvika Bibliotek!

Åpningstider biblioteket

Kvar Fredag frå kl 16.00 til 18.00.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09