Forsamlingshuset Fredtun

Info frå Årsmøte 03.04.19

og konstituert styremøte 07.05.19

 

Nytt styre

Leiar: Wenche Bjørkeng

Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge

Sekretær: Geir Gjerde

Kasserer: Eva-Lise Lilleeide

Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide

            Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad

 

Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955

Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541

NYE PRISER FOR UTLEIGE AV FREDTUN

LEIGEPRISAR FOR FREDTUN

 Prisane gjeld pr. døgn, når ein vaskar sjølv.

LOKALE SOM LEIGAST

PRIS FOR FOLK

SOM BUR I BYGDA

PRIS FOR

UTABYGDS FOLK

Storesal og veslesal

kr 1000 ,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Matsal i kjellar

kr 1000,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Kjøken

kr    500,-

kr  1000,-

Heile huset i 2 døgn

- t.d. fredag kveld  til søndag kveld

kr  3000,-

kr  3900,-

Heile huset i 3 døgn

kr  4000,-

kr  4900,-

Enkle samkomer i matsalen inkl. kjøken  (t.d. barnebursdagar).

kr     750,-

kr     750,-

 Ein kan også leige huset MED vask. Det kjem då eit tillegg i prisen i høve faktura frå Vaske A/S (eks. storsal + gang ca. kr 1000,-). Golva – også i gangen - skal då berre kostast godt over.

 Skal avfall etter ei tilstelling takast hand om av Fredtun kjem eit tillegg i prisen på kr 100,-. Hugs å melde frå til styret om at boset står att.

 PRISAR VED OPNE SAMLINGAR FOR BYGDA

ARRANGEMENT

PRIS

MERKNAD

Gravferd og gudsteneste.

kr  1000,-

Betalast av Fellesrådet. Fredtun sørgjer for vask.

Gjer merksam på at leige til t.d. minnestund følgjer leigesatsar som over.

17. mai

kr  1000,-

Beløpet vert trekt frå omsetninga denne dagen. Evt. overskot vert delt mellom Fredtun, korpset og GIL.

Julegrantendinga

kr  1000,-

 

Opne møte, t.d. søndagsskule, korpsøvingar, kristne eller politiske møte, rodemøte,  komitèarb., GIL Trimnemnda, mindre årsmøter o.l.

Friteke husleige

Sjå likevel ”inntekstsgivande samlingar”. Ein gjer sjølv reint etter seg.

Inntektsgivande samlingar

(også loddsal i bygda viss trekninga vert gjort på Fredtun).

15% av brutto omsetnad.

Husleiga for dei ulike lokala som nemnt over gjeld likevel som minimumsbeløp, viss prosenten ikkje strekk til.

 

Leige betalast til Fredtun, ktnr. 3906. 30. 09230,  innan ei veke.

Faktura vert tilsend.

Forsamlingshuset Fredtun Info frå Årsmøte 03.04.19 og konstituert styremøte 07.05.19   Nytt styre Leiar: Wenche Bjørkeng Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge Sekretær: Geir Gjerde Kasserer: Eva-Lise Lilleeide Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide             Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad   Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955 Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541
14.05.19 21:23
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Programkl. 1200 går toget frå Fredtun, via Johan Riise Minne og Sandanger og med retur til Storøyra. Der vert det høve til å kjøpe brus, is og delta i leikar for både store og små.

kl 1330 startar serveringa av graut, lapskaus, kaker og kaffi på Fredtun

kl 1530 17.mai-festen startar. Peter Muren held årets nasjonaldagstale, vi får song og musikk av Jenny G Sætre, skule- og barnehageborna. Quiz, prisutdeling og allsong til tonar frå Brynhild Mykkeltveit står også på programmet.

19.02.19 13:08
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07