Forsamlingshuset Fredtun

Info frå Årsmøte 03.04.19

og konstituert styremøte 07.05.19

Nytt styre

Leiar: Wenche Bjørkeng

Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge

Sekretær: Geir Gjerde

Kasserer: Eva-Lise Lilleeide

Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide

Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad

Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955

Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541