Nytt styre i Fredtun 2020

Anne Margrete Djupvik Hide - leiar
Veronica Bonaa - sekretær
Margit Gjerde - kasserar
Petter J. Gjerde - drift
Dag J. Muren  - utleigeansvarleg (41928588)