Etterlysing "M/S Arne Longva"

webadm.jpg

Gjerdsvika.no har fått oversendt fyljande melding frå Emil Skjærvik:

"Jeg er medlem i Fartøylaget Straumingen, som i dag eier og driver M/K Straumingen, ex Arne Longva, som verneverdig skip. Når båten var ny, tror vi den var hjemmehørende i Gjerdsvika. Den var eid av Leiv Longva, og oppkallt etter eierens sønn. Båten var i samme eie fra den ble bygd ved Vik Båtbyggeri i 1955, og fram til 1967. Vi er svært interessert i å komme i kontakt med folk som har vært mannskap ombord, eller som på annen måte har tilknytning til båten, for om mulig å få samlet inn noen gamle historier, før det er for sent. Bilder av båten fra tiden som "Arne Longva" ville også vært svært interessant."

"Båtens hjemmeside finnes på www.mamut.no/straumingen
Jeg kan kontaktes pr mail: emil@skjaervik.no, eller tlf: 970 47 748.
Mvh Emil Skjærvik"

Gjerdsvik (Gamle M15S)

Dette er gamle Gjerdsvik/Vikanes Senior før og no. Den har endra navn nokre gongar. Nesøygutt 2002 Nesagutt 2001 Haugstad 1998 Vikanes Senior 1993 Flemsvik 1984 Gjerdsvik 1977
Gjømann
gj_mann.jpg

Bygd i Tomrefjorden i 1961.

Solgt til Lyngvær og Kobbevik.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09