Gitarfabrikken på Gjerdshaugen

Alfred og Karen framfor huset på Gjerdshaugen
<p><em>Alfred </em><em>og Karen framfor huset </em><em>på </em><em>Gjerdshaugen </em></p>

Ved å besøke denne sida kan ein finne meir informasjon om gitarfabrikken til Alfred Muren.

Johan Riises Minne
eldrebustaden.jpg
Eldrebustaden Johan Riises Minne ligg midt i bygda med sine 6 husvære og fellesrom representerer dei eit godt og trygt tilbod til seniorinnbyggarar i bygda.
Med god utsikt, tilsyn frå triveleg personale og rom for fellesskap er dette ei løysing som leigetakarane set pris på og gjerne anbefalar vidare.