JONSOKFEIRING I GJERDSVIKA

 SØNDAG 23. JUNI

 Program:

 kl. 1400.       Salg av rømmegraut, pølse m/brød, kaffi og                                 kaker på Fredtun

kl. 16.00       Fantetog frå Fredtun til Storøyra

kl. 17.00       Jonsok-stafett

ca. kl. 18.00  Vi tenner opp grillane og grill-bål

                            Bål-tenning

 Det vert også leikar og mykje moro for små og store.

Open kiosk  med kaffi, kaker, vafler, snop og brus

 

 Jonsokstafetten

Laga er inndelt etter  (dei gamle) 17. mai rodene, fem lag. 

Nummer 1 frå Muren til nummer 5 på Hide.

Stafetten vil starte på Storøyra stadion kl. 17.00.

 Rode-ansvarlege:

                                                                  Rode 1:  Bodvar Husøy

                                                                  Rode 2:  Roy Muren

                                                                  Rode 3:  Rita Pettersen

                                                                  Rode 4:  Veronika Bonaa

                                                                  Rode 5:  Bente Krumsvik

 

Ta kontakt med den ansvarlege på di rode om du vil vere med!!!

 

Etappene: 

1. etappe:    Storøyra stadion  - Coop     - springing    - frå 1 - 5 kl.

2. etappe:  Coop   -   Fredtun        - rollerblades  - alder/kjønn fritt

3. etappe:  Fredtun  -   Sveinung Gjerde   - springing  - banehagebarn

4. etappe:  Sveinung  - kryss Sædalen/dekkjane  - springing  - damer 20 - 50

5. etappe:    kryss   -   kryss v/Ståle   - springing            - menn 30 +

6. etappe:    kryss    -   kryss v/Ingunn   -  gåing             - damer 50 +

7. etappe:    kryss    -   Coop                      - gåing              - menn 50 +

8. etappe:    Coop    -  kryss v/ bana        -  sparkesykkel     - 6. - 10 kl.

9. etappe:    kryss  -  bana  (kostyme)  -  kappgang  - alder/kjønn fritt                   

10. etappe: på bana     - trillebårkøyring    - menn køyrer dei med kostyme

       Vi håper at folk vil stille opp langs løypa for å heie fram laga sine og lage liv og røre rundt stafetten og jonsokfeiringa

                                                                                                 G.I.L. Festnemnda

Ettermiddagskaffi søndag 4. november kl. 15.30

Søndag 4. november arrangerer Gjerdsvika Idrettslag ettermiddagskaffi på Fredtun kl. 15.30.

Underhaldning:  Herøy Janitsjar.

Salg av kaffi og kaker, mør og pølse m/brød

Loddsalg.

Alle er hjarteleg velkomne.

 

 

 

Jonsokdans!!!

          Jonsokdans

på Adolfbuda laurdag kl. 21.00.


Musikk: Dei To Indre   (Atle Gjerde og Peter Demirov) 

Salg av mør m/brød, brus + snacks

Pris kr. 200,-


Påmelding:   Aleksander Sandanger tlf. 48035010
                          Dina-Mari Jensholm tlf. 90874874


Kom igjen og meld dokke på!!!!!

Jonsokfeiring i Gjerdsvika

Frå fantetoget 2010.
Frå fantetoget 2010.

 

Programmet for jonsok-feiringa er klart.

 

Det er berre å håpe på at vêrgudane er med oss slik at vi kan få ei flotte feiring.

 

jonsokfeiring_2012.docx

Ettermiddagskaffien vel gjennomført

Vi hadde god underhaldning av Fru Brus.
Vi hadde god underhaldning av Fru Brus.

Søndag gjennomførte idrettslaget ettermiddagskaffi på Fredtun med lett og lystig  underhaldning av Fru Brus, som klarde å få med seg publikum også.  I tillegg fekk vi nydeleg song og musikk av  Martine Almestad Hauge og Kristian Vaagen.  Det vart ein veldig triveleg søndag ettermiddag og det såg ut som folket kosa seg med kaffi, kaker og åresalg.   Godt frammøte var det også, tusen takk til bygdafolket som stilte opp og støtta oss!

Ettermiddagskaffi 3. juni

Søndag 3. juni kl. 16.30 vert det ettermiddagskaffi på Fredtun med salg av kaffi og kaker m.m. 

Jonsok 2012

Som tidlegare år vert det arrangert jonsok på fotballbana. I år satsar vi på å starte litt tidleg på dag med fantetog, rømmegraut og bålbrenning.  Det vert kanskje dans på Adolfbuda om kvelden.  Vi kjem tilbake med meir informasjon seinare.

Vi oppmodar folk om å køyre brennbart materiale ned på bålet på nedsida av bana.

 

Fakkeltoget er avlyst

Av vermessige grunnar er desverre fakkeltoget opp Sædalsvegen no i dag, avlyst

Romjulsdans 2010

dance.jpg


Andre Leikanger spelar opp til dans på Adolfbuda 2.juledag frå kl 2100 – 0200.
Det vert sal av pizza, brus, snacks og lodd. 18 års aldersgrense. Pris kr. 200,- pr. pers.

Påmelding til: Rita 95750539 eller Angela 97747955 innan 17. desember.

Marknad på Fredtun

kaffekopp.gif

Gjerdsvika IL arrangerer marknad på Fredtun 31.10 kl 16.
- Det vert premiar til spelarar frå aldersbestemte lag.
- Utdeling av premiar i fjelltrimmen
- Åresal
- Sal av kaker, kaffe og brus
- Leikar i kjellaren

HJARTELEG VELKOMEN.

Romjulsdans på Adolfbuda

 Laurdag 2. juledag kl. 21:00 – 02:00 vert svingande danserytmer levert av Andrè Leikanger sitt einmannsorkester. Enkel servering med muligheit for pizza om kvelden. Aldersgrense 18 år

Kr. 200,- pr. person Påmelding innan 22. desember til Stian, 95230577.

Det har vist seg at romjulsdansen er populær, så her er det først til mølla som gjelder.

Jonsokaftan

Vi arrangerer jonsokfeiring på fotballbana frå kl. 17:30.
Fantetog frå Fredtun kl. 17:00.
Sal av rømmegraut mm.
Vel møtt!

Gjerdsvika IL.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09