GIL: Aldersbestemte lag

For sesongen 2004 har vi 2 aldersbestemte lag: Mini 8 og Mini 10. Begge desse laga spelar turneringar, dei skal seinare i haust vere med på Tare-cup i Sunnmørshallen som samtidig vert avslutning på sesongen for laga.

Mini 8 har Paul Endre Sætre som trenar og Johnny Muren som oppmann.
På mini 10 er Vidar Gjerde trenar og Ann Marie Værnes oppmann.

Begge laga har arrangert kvar si turnering her i Gjerdsvika.

FOr spelarar som er fødde i 1990 og 1991 har vi ikkje tilbud her i bygda, så desse spelar på Gursken sitt Lillegutt 12. I år er dette Håkon Løvøy, Andreas Thorseth, Helge Sandanger og Roger Pettersen. Trenar på dette laget er Sigbjørn Thorseth

Halvspelt sesong for gutar 12

gutar.jpeg

Ikkje heilt nøgde etter tapet mot Tjørvåg, men gutane har grunn til å vere stolte over kjempefint spel.
Tysdag spelte gutar 12 sin siste kamp før sommarferien. Det skjedde på grusbana til Tjørvåg, der gutane leverte mykje fint spel. I sommar har dei spelt mange jamne kampar, og kampen mot Tjørvåg enda tilslutt med 4-3 til heimelaget etter to spennande omgonger.
Fleire av dei unge spelarane som går i 5, 6 og 7. klasse hadde ikkje hatt noko imot å spele sjølv om det er ferie, og gler seg til å ta fatt att når kampane tek til att i august.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09