GIL: Aldersbestemte lag

For sesongen 2004 har vi 2 aldersbestemte lag: Mini 8 og Mini 10. Begge desse laga spelar turneringar, dei skal seinare i haust vere med på Tare-cup i Sunnmørshallen som samtidig vert avslutning på sesongen for laga.

Mini 8 har Paul Endre Sætre som trenar og Johnny Muren som oppmann.
På mini 10 er Vidar Gjerde trenar og Ann Marie Værnes oppmann.

Begge laga har arrangert kvar si turnering her i Gjerdsvika.

FOr spelarar som er fødde i 1990 og 1991 har vi ikkje tilbud her i bygda, så desse spelar på Gursken sitt Lillegutt 12. I år er dette Håkon Løvøy, Andreas Thorseth, Helge Sandanger og Roger Pettersen. Trenar på dette laget er Sigbjørn Thorseth

Halvspelt sesong for gutar 12

gutar.jpeg

Ikkje heilt nøgde etter tapet mot Tjørvåg, men gutane har grunn til å vere stolte over kjempefint spel.
Tysdag spelte gutar 12 sin siste kamp før sommarferien. Det skjedde på grusbana til Tjørvåg, der gutane leverte mykje fint spel. I sommar har dei spelt mange jamne kampar, og kampen mot Tjørvåg enda tilslutt med 4-3 til heimelaget etter to spennande omgonger.
Fleire av dei unge spelarane som går i 5, 6 og 7. klasse hadde ikkje hatt noko imot å spele sjølv om det er ferie, og gler seg til å ta fatt att når kampane tek til att i august.

Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07