GIL: Kampresultat

Kampen mellom topplaga på tabellen i 2. div. Sulalaget og Sande Gutar gjekk på Langevåg stadion søndag 19. september kl. 15.00. Sulalaget leda 5-2 ved halvspelt kamp, men etter pausa skjerpa Sande Gutar seg og kom opp i 5-6. Sulalaget scora siste målet 2 minutt på overtid, så resultatet vart 6-6.

GIL: Sande Gutar

For sesongen 2004 er det for gutar fødde i 1988 og 1989 eit samarbeid mellom alle bygdene i kommunen. Det er inngått samarbeidsavtale som du finn lenger nede på sida. Spelarane er fordelte med 2 spelarar frå Gjerdsvika, 4 frå Gursken, 1 frå Kvamsøy og 8 spelarar frå Larsnes.
Spelarar frå Gjerdsvika er Olav Kåre Sandanger og Torleif Pettersen
Trenar er Bjartmar "Bassen" Rekdal.
Oppmann Jan Høgstavoll
Økonomiansvarleg Johanne Pettersen

Trykk er så finn du tabellen for Sande Gutar
 Samarbeidsavtalegutar_-_2004.doc

Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07