GIL: Sande Jenter

For sesongen 2004 har Gjerdsvika, Gursken og Larsnes samarbeid på jente-nivå.
Det vart påmeldt 2 lag, eitt 11-ar og eitt 7-ar lag. Det har vore totalt 28 spelarar på desse laga i år, og dei har gjort det godt.
Begge laga var på Norway-cup, men vart utslegne i 32. dels finale og 16. dels finale. Frå Gjerdsvika har vi med Ida Sandanger, Vigdis Muren, Kjersti Storhaug, Marthe Longva, Elisabeth Riise.

Trenarar for laga er Øystein Johansen og Oddvar Myklebust.
Oppmenn er Bjørg Baade og Geir Torsvik.
Økonomiansvarleg Else Søvre Vaagen

Ida Sandanger er teken ut til kretslags-samling på Høddvoll laurdag 18. september for Jenter født 1988. Kjempeflott!!

Her finn du tabellen Sande Jenter 11-ar avd. 1
 Samarbeidsavtale_jenter_-_2004.doc

Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07