GIL - Oversikt over kamp og trening Storøyra stadion

Oversikt over alle kampar og treningar på Storøyra stadion hausten 2004.

 Oversikt_kampar_HAUST_2004.xls