Sande Cup 2004

Den tjuesjette Sandecupen vart arrangert helga 3. og 4. juli på Storøyra Stadion. For første gong i Sande cupen si historie vart det i år invitert damelag 7-ar. Forutan Gjerdsvika var Tjørvåg og Gursken/Larsnes påmeldt. På herresida var 6 lag påmeldt, fordelt på 2 puljer.

Pulje 1: Sande Junior, Gjerdsvika, Flø
Pulje 2: Gursken/Larsnes, Bergsøy 2, Tjørvåg

Dommarar: Kjell Erik Slinning og Oddmund Kaldhussæter.

På laurdag var det regn/yr tidleg på dag, men vart lettare ut på dagen. Søndag var det nydeleg ver.

Publikum: laurdag 67 betalande og søndag 120.

Før årets Sande-Cup hadde Gursken, Bergsøy 2 og Gjerdsvika to napp kvar i vandrepokalen. Etter at Bergsøy 2 vann finalen 4 - 2 over Gjerdsvika, fekk dei dermed vandrepokalen til odel og eie.


For ytterlegare resultat frå kampane viser vi til vedlegget.

 Resultat_2004.doc

Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07