Gurskøya Rundt

Det vert arrangert Gurskøya Rundt søndag 25 august.

 

Start frå Fredtun frå kl. 12.00 til 13.00, vi oppmodar alle til å bruke sykkelhjelm og godt synlige klede ( refleksvest / sykkeljakke )

Det vil vere vakt i målområdet til kl.17.00.

Kiosk på Fredtun.

Gurskøya Rundt

Det vert Gurskøya Rundt på sykkel søndag 26 august.

Start frå Fredtun frå kl. 12.00 til 13.00.

Sjå plakat for info.

gursk_ya_rundt_plakat_2012.docx

Gurskøya rundt

Petter Muren og Daniel Weien Muren og hans far Johnny er klar for Gurskøya rundt.
Petter Muren og Daniel Weien Muren og hans far Johnny er klar for Gurskøya rundt.

Søndag 26. august gikk den 24. sykkelturen Gurskøya Rundt av stabelen.
Og, tross i varierende vind og hissige regn-/haglskurer startet det hele 260 personer fra de fem startstedene på runden. I Gjerdsvika ble det registrert 21 startende. Med gode regnklær og skikkelige stå-på-humør la både ung og gammel i veien fra Fredtun.
På forhånd var det oppfordret om at syklistene måtte bruke hjem og refleksvest for sikkerhetens skyld - og denne oppfordringen hadde Gjerdsvikingene tatt på alvor, her var alle forskriftsmessig rustet.
Inne i gangen på Fredtun var det som vanlig saft-stasjon - i tillegg ble det solgt sveler, grønnsaker/frukt og kaffe. Det har vist seg at Gjerdsvika er et populært stoppested, for her gikk varene unna. Neste år må det nok være mer sveler. En kunne og registrere at mange benyttet Gjerdsvika som kleskifte-sted. Flere kom i "følge-biler" og sørget for at syklistene kunne sykle tørre videre på runden.
Idrettslaget kunne lokke med en flunkende ny hjelm - gitt av Intersport Ulsteinvik - til en heldig vinner av de startende i Gjerdsvika, denne vant Daniel Weien Muren, og så var det sjokolade som trøstepremie.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09