Sædalsmarsjen 2013

img_0090.jpg

Sædalsmarsjen 2013 går av stabelen 9. mai. Start frå Fredtun mellom kl. 12.00 - 13.00.

Det vil vere vakt i målområdet til kl. 17.00

 

Startkontigent er kr.50 for vaksne og kr. 30 for barn.

Vi håpar på at mange tek turen over fjellet denne dagen.

Sal av forfriskningar både på Moltu og i Gjerdsvika.

 

plakat_s_dalsmarsjen_2013.docx

Sædalsmarsjen

Søndag er det årets Sædalsmarsj, starten er kl.12.00.

Dette er Sædalsmasj nr. 25.

Sjå vedlegg for meir info.

plakat_s_dalsmarsjen_2012.docx

Sædalsmarsjen 2012

Søndag 3 juni kl.12 vert det Sædalsmarsj.

Pga. at Kristi Himmelfartsdag i år er på 17. Mai, er det bestemt at Sædalsmarsjen for 2012 vert arrangert søndag 3 juni kl.12.00.

Starten er som før, mellom kl. 12.00 og 13.00.

Vi håpar på at det vert ein fin dag og at mange tek turen over fjellet mellom Gjerdsvika og Moltu.

Minner om at det er kiosk både på Moltu og i Gjerdsvika.

 

Sædalsmarsjen 2008

Idrettslaga i Gjerdsvika og Moltustranda arrangerer 1.mai turmarsj over Sædalen.

S_dalsmarsjen_2008.pdf

Sædalsmarsen 2011

Kristi Himmelfartsdag, 2 juni

Start frå Fredtun mellom kl. 12.00 og 13.00.

Startkontigent: 50 kr. voksne / 30 kr. barn.

( Sjå vedlegg for meir info. )

s_dalsmarsen_2011_pdf.pdf
Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09