Sædalsmarsjen 2013

img_0090.jpg

Sædalsmarsjen 2013 går av stabelen 9. mai. Start frå Fredtun mellom kl. 12.00 - 13.00.

Det vil vere vakt i målområdet til kl. 17.00

 

Startkontigent er kr.50 for vaksne og kr. 30 for barn.

Vi håpar på at mange tek turen over fjellet denne dagen.

Sal av forfriskningar både på Moltu og i Gjerdsvika.

 

plakat_s_dalsmarsjen_2013.docx

Sædalsmarsjen

Søndag er det årets Sædalsmarsj, starten er kl.12.00.

Dette er Sædalsmasj nr. 25.

Sjå vedlegg for meir info.

plakat_s_dalsmarsjen_2012.docx

Sædalsmarsjen 2012

Søndag 3 juni kl.12 vert det Sædalsmarsj.

Pga. at Kristi Himmelfartsdag i år er på 17. Mai, er det bestemt at Sædalsmarsjen for 2012 vert arrangert søndag 3 juni kl.12.00.

Starten er som før, mellom kl. 12.00 og 13.00.

Vi håpar på at det vert ein fin dag og at mange tek turen over fjellet mellom Gjerdsvika og Moltu.

Minner om at det er kiosk både på Moltu og i Gjerdsvika.

 

Sædalsmarsjen 2008

Idrettslaga i Gjerdsvika og Moltustranda arrangerer 1.mai turmarsj over Sædalen.

S_dalsmarsjen_2008.pdf

Sædalsmarsen 2011

Kristi Himmelfartsdag, 2 juni

Start frå Fredtun mellom kl. 12.00 og 13.00.

Startkontigent: 50 kr. voksne / 30 kr. barn.

( Sjå vedlegg for meir info. )

s_dalsmarsen_2011_pdf.pdf
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07