Bonjour Gjerdsvika

eifel.jpg

No kan gjerdsvikarane snart kaste rundt seg med franske gloser når dei passerer brødhylla med pariserloffen. Franskkurset er i gang.
Ta kontakt med Bente på boen.gard@tussa.com eller Hege på hegestormbringer@hotmail.com for meir info.

Fransk på 15 min?

Ja, det er faktisk muleg: om ein i følgje vår lærebok les fransk eit kvarter kvar dag. Vår eminente lærar er Bente Krumsvik, som med sin forbløffande gode innsikt i det franske språk får oss andre til å kjenne oss som stotrande førsteklassingar. Denne kategoriseringa av elevane gjeld sjølvsagt ikkje Veronica Bonaa som trår til med imponerande kunnskapar når det gjeld subtile grammatikalske problemstillingar.
Vi møtest ein gong i månaden, neste gong er hos Anne Dybvik fredag, 2. februar. Fram til då må alle ha lest dei fire første kapitlane i ”Fransk på 15 min”.
Kvar gong har vi som mål også å kome eit steg nærare den franske couture; sist gong med fransk espresso, baguette , og eit utval feite ostar.
Det er enno ikkje for seint å melde seg på, sei frå til nemde personar, eller til underteikna. Vert det rift om plassane praktiserar vi kjønnskvotering i mannlege deltakarars favør. Nei da, alle er sjølvsagt velkomne!
Målet for kurset er ein tur til Frankrike hausten 2007, der eksamen vert å bestille seg middag på ein fortausrestaurant i franske omgjevnader.

Forsamlingshuset Fredtun Info frå Årsmøte 03.04.19 og konstituert styremøte 07.05.19   Nytt styre Leiar: Wenche Bjørkeng Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge Sekretær: Geir Gjerde Kasserer: Eva-Lise Lilleeide Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide             Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad   Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955 Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541
14.05.19 21:23
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Programkl. 1200 går toget frå Fredtun, via Johan Riise Minne og Sandanger og med retur til Storøyra. Der vert det høve til å kjøpe brus, is og delta i leikar for både store og små.

kl 1330 startar serveringa av graut, lapskaus, kaker og kaffi på Fredtun

kl 1530 17.mai-festen startar. Peter Muren held årets nasjonaldagstale, vi får song og musikk av Jenny G Sætre, skule- og barnehageborna. Quiz, prisutdeling og allsong til tonar frå Brynhild Mykkeltveit står også på programmet.

19.02.19 13:08
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07