Bonjour Gjerdsvika

eifel.jpg

No kan gjerdsvikarane snart kaste rundt seg med franske gloser når dei passerer brødhylla med pariserloffen. Franskkurset er i gang.
Ta kontakt med Bente på boen.gard@tussa.com eller Hege på hegestormbringer@hotmail.com for meir info.

Fransk på 15 min?

Ja, det er faktisk muleg: om ein i følgje vår lærebok les fransk eit kvarter kvar dag. Vår eminente lærar er Bente Krumsvik, som med sin forbløffande gode innsikt i det franske språk får oss andre til å kjenne oss som stotrande førsteklassingar. Denne kategoriseringa av elevane gjeld sjølvsagt ikkje Veronica Bonaa som trår til med imponerande kunnskapar når det gjeld subtile grammatikalske problemstillingar.
Vi møtest ein gong i månaden, neste gong er hos Anne Dybvik fredag, 2. februar. Fram til då må alle ha lest dei fire første kapitlane i ”Fransk på 15 min”.
Kvar gong har vi som mål også å kome eit steg nærare den franske couture; sist gong med fransk espresso, baguette , og eit utval feite ostar.
Det er enno ikkje for seint å melde seg på, sei frå til nemde personar, eller til underteikna. Vert det rift om plassane praktiserar vi kjønnskvotering i mannlege deltakarars favør. Nei da, alle er sjølvsagt velkomne!
Målet for kurset er ein tur til Frankrike hausten 2007, der eksamen vert å bestille seg middag på ein fortausrestaurant i franske omgjevnader.

Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
21.08.17 13:06
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07
Reglar treningssenter
ALDERSGRENSE
Du kan trene på senteret frå det året du fyller 15 år. Dei som er mellom 13-15 år, kan trene saman med foreldre/føresette. TILGANG/MEDLEMSSKAP
Du får tilgang til senteret ved betaling av medlemsskap, og tilgangen varer til perioden er utløpt. Din tilgang er knytta til ditt mobilnummer, som vert registret ved kjøp av medlemsskap.Dette er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn deg sjølv. Det er berre personar med abonnement som slepp inn på treningssenteret.Dei som slepp inn personar utan abonnement kan risikere utvising. SIKKERHEIT/ANSVAR
Du kan få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr. Dette ved å kontakte ansvarleg for senteret. Du er sjølv ansvarleg for å være helsemessig skikka til å nytte treningssenteret. Treningssenteret har ikkje ansvar for skader på person eller gjenstandar, eller tap av gjenstandar.
27.03.17 22:37