Bonjour Gjerdsvika

eifel.jpg

No kan gjerdsvikarane snart kaste rundt seg med franske gloser når dei passerer brødhylla med pariserloffen. Franskkurset er i gang.
Ta kontakt med Bente på boen.gard@tussa.com eller Hege på hegestormbringer@hotmail.com for meir info.

Fransk på 15 min?

Ja, det er faktisk muleg: om ein i følgje vår lærebok les fransk eit kvarter kvar dag. Vår eminente lærar er Bente Krumsvik, som med sin forbløffande gode innsikt i det franske språk får oss andre til å kjenne oss som stotrande førsteklassingar. Denne kategoriseringa av elevane gjeld sjølvsagt ikkje Veronica Bonaa som trår til med imponerande kunnskapar når det gjeld subtile grammatikalske problemstillingar.
Vi møtest ein gong i månaden, neste gong er hos Anne Dybvik fredag, 2. februar. Fram til då må alle ha lest dei fire første kapitlane i ”Fransk på 15 min”.
Kvar gong har vi som mål også å kome eit steg nærare den franske couture; sist gong med fransk espresso, baguette , og eit utval feite ostar.
Det er enno ikkje for seint å melde seg på, sei frå til nemde personar, eller til underteikna. Vert det rift om plassane praktiserar vi kjønnskvotering i mannlege deltakarars favør. Nei da, alle er sjølvsagt velkomne!
Målet for kurset er ein tur til Frankrike hausten 2007, der eksamen vert å bestille seg middag på ein fortausrestaurant i franske omgjevnader.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09