Vil du bidra i Tynnjaknuten?

Tynnjaknuten er Gjerdsvika sitt eige bygdeblad som kjem ut ein gong i året. Neste utgåve skal vere klar til kulturfestivalen Vindrosà 5. og 6. juni.

Vi vil gjerne ha enno fleire skribenter og bidragsytarar, og oppmoder interesserte til å møte på Kafé Kuling i dag (mandag 15.februar) klokka 20.

Bidrag kan vere artiklar, bilete, historier frå gamle eller nyare dagar, gamle brev o.l.

Er du interessert i å vere med, men ikkje kan møte i dag, kan du ta  kontakt med: Hege tlf 97160235.

 

Nytt styre i Kulturlaget

Styret i Gjerdsvika Kulturlag 2008-2009.

Veronica Bonaa

Jakob Strand

Anne Djuvik

Bente Gjerde

Line-Beate Leikanger Gotten

Hege Stormbringer

Clarence Lillestøl (vara)

Vi er Gjerdsvika Kulturlag

mic.jpg

Gjerdsvika Kulturlag er ein interesseforening for innbyggarane i bygda og har til mål å koordinere og knyte saman interesser knytta til kulturen og kulturskaping i lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske virkeområde.

Kulturlaget skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av kulturen i lokalsamfunnet, samt bidra til å framheve lokalbefolkninga si rolle og verdi overfor samfunn og styresmakter.

Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
21.08.17 13:06
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07
Reglar treningssenter
ALDERSGRENSE
Du kan trene på senteret frå det året du fyller 15 år. Dei som er mellom 13-15 år, kan trene saman med foreldre/føresette. TILGANG/MEDLEMSSKAP
Du får tilgang til senteret ved betaling av medlemsskap, og tilgangen varer til perioden er utløpt. Din tilgang er knytta til ditt mobilnummer, som vert registret ved kjøp av medlemsskap.Dette er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn deg sjølv. Det er berre personar med abonnement som slepp inn på treningssenteret.Dei som slepp inn personar utan abonnement kan risikere utvising. SIKKERHEIT/ANSVAR
Du kan få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr. Dette ved å kontakte ansvarleg for senteret. Du er sjølv ansvarleg for å være helsemessig skikka til å nytte treningssenteret. Treningssenteret har ikkje ansvar for skader på person eller gjenstandar, eller tap av gjenstandar.
27.03.17 22:37