Vil du bidra i Tynnjaknuten?

Tynnjaknuten er Gjerdsvika sitt eige bygdeblad som kjem ut ein gong i året. Neste utgåve skal vere klar til kulturfestivalen Vindrosà 5. og 6. juni.

Vi vil gjerne ha enno fleire skribenter og bidragsytarar, og oppmoder interesserte til å møte på Kafé Kuling i dag (mandag 15.februar) klokka 20.

Bidrag kan vere artiklar, bilete, historier frå gamle eller nyare dagar, gamle brev o.l.

Er du interessert i å vere med, men ikkje kan møte i dag, kan du ta  kontakt med: Hege tlf 97160235.

 

Nytt styre i Kulturlaget

Styret i Gjerdsvika Kulturlag 2008-2009.

Veronica Bonaa

Jakob Strand

Anne Djuvik

Bente Gjerde

Line-Beate Leikanger Gotten

Hege Stormbringer

Clarence Lillestøl (vara)

Vi er Gjerdsvika Kulturlag

mic.jpg

Gjerdsvika Kulturlag er ein interesseforening for innbyggarane i bygda og har til mål å koordinere og knyte saman interesser knytta til kulturen og kulturskaping i lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske virkeområde.

Kulturlaget skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av kulturen i lokalsamfunnet, samt bidra til å framheve lokalbefolkninga si rolle og verdi overfor samfunn og styresmakter.