Vil du bidra i Tynnjaknuten?

Tynnjaknuten er Gjerdsvika sitt eige bygdeblad som kjem ut ein gong i året. Neste utgåve skal vere klar til kulturfestivalen Vindrosà 5. og 6. juni.

Vi vil gjerne ha enno fleire skribenter og bidragsytarar, og oppmoder interesserte til å møte på Kafé Kuling i dag (mandag 15.februar) klokka 20.

Bidrag kan vere artiklar, bilete, historier frå gamle eller nyare dagar, gamle brev o.l.

Er du interessert i å vere med, men ikkje kan møte i dag, kan du ta  kontakt med: Hege tlf 97160235.

 

Nytt styre i Kulturlaget

Styret i Gjerdsvika Kulturlag 2008-2009.

Veronica Bonaa

Jakob Strand

Anne Djuvik

Bente Gjerde

Line-Beate Leikanger Gotten

Hege Stormbringer

Clarence Lillestøl (vara)

Vi er Gjerdsvika Kulturlag

mic.jpg

Gjerdsvika Kulturlag er ein interesseforening for innbyggarane i bygda og har til mål å koordinere og knyte saman interesser knytta til kulturen og kulturskaping i lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske virkeområde.

Kulturlaget skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av kulturen i lokalsamfunnet, samt bidra til å framheve lokalbefolkninga si rolle og verdi overfor samfunn og styresmakter.

Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07