Vil du bidra i Tynnjaknuten?

Tynnjaknuten er Gjerdsvika sitt eige bygdeblad som kjem ut ein gong i året. Neste utgåve skal vere klar til kulturfestivalen Vindrosà 5. og 6. juni.

Vi vil gjerne ha enno fleire skribenter og bidragsytarar, og oppmoder interesserte til å møte på Kafé Kuling i dag (mandag 15.februar) klokka 20.

Bidrag kan vere artiklar, bilete, historier frå gamle eller nyare dagar, gamle brev o.l.

Er du interessert i å vere med, men ikkje kan møte i dag, kan du ta  kontakt med: Hege tlf 97160235.

 

Nytt styre i Kulturlaget

Styret i Gjerdsvika Kulturlag 2008-2009.

Veronica Bonaa

Jakob Strand

Anne Djuvik

Bente Gjerde

Line-Beate Leikanger Gotten

Hege Stormbringer

Clarence Lillestøl (vara)

Vi er Gjerdsvika Kulturlag

mic.jpg

Gjerdsvika Kulturlag er ein interesseforening for innbyggarane i bygda og har til mål å koordinere og knyte saman interesser knytta til kulturen og kulturskaping i lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske virkeområde.

Kulturlaget skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av kulturen i lokalsamfunnet, samt bidra til å framheve lokalbefolkninga si rolle og verdi overfor samfunn og styresmakter.

Forsamlingshuset Fredtun Info frå Årsmøte 03.04.19 og konstituert styremøte 07.05.19   Nytt styre Leiar: Wenche Bjørkeng Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge Sekretær: Geir Gjerde Kasserer: Eva-Lise Lilleeide Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide             Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad   Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955 Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541
14.05.19 21:23
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Programkl. 1200 går toget frå Fredtun, via Johan Riise Minne og Sandanger og med retur til Storøyra. Der vert det høve til å kjøpe brus, is og delta i leikar for både store og små.

kl 1330 startar serveringa av graut, lapskaus, kaker og kaffi på Fredtun

kl 1530 17.mai-festen startar. Peter Muren held årets nasjonaldagstale, vi får song og musikk av Jenny G Sætre, skule- og barnehageborna. Quiz, prisutdeling og allsong til tonar frå Brynhild Mykkeltveit står også på programmet.

19.02.19 13:08
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07