Sandesoger & Kalendrar til sals

book564.jpg

Gjerdsvika Kulturlag har, i ei avgrensa periode, bind av Sandesoga og eldre kalendrar for sal. Ta kontakt med Eldbjørg Sandanger for eit godt tilbod.

Vellukka kulturvandring

Kulturlaget arrangerte søndag vandring på sandangergardane og mykje ny og gammal informasjon vart ei god folkesamling til del. Jakob Strand drog med seg flokken rundt og  auste frå sitt rikhaldige arkiv.

Kulturvandring på søndag

Søndag 12 september går kulturvandringa i bygda vidare. Starten går frå Fransegarden kl. 1200. Vidare byd kulturlaget inn til middagsservering på Adolfbuda frå kl. 1400 og Even-grilla kvalkjøt står på menyen.


Oddgeir Bruaset til Adolfbuda

set.jpg

Førstkomande søndag 9.nov kl. 16 inviterer Gjerdsvika Kulturlag til kulturelt møte på Adolfbuda. Dit kjem Oddgeir Bruaset for m.a. å fortelje meir om dei fyrste busetnadane på Sunnmøre.


..meir om Oddgeir Bruaset

Arild Hoknes og Ina Breivik på Adolfbuda (oppdatert)

jau.jpg

Ina Breivik som Margot
Det er no klart at Ina Breivik og Arild Hoksnes kjem til Gjerdsvika onsdag 25. april.

Fleire opplysningar kjem straks

Årets kulaste t-skjorte!

skjorte.jpg

Kulturlaget legg no ut for sal årets flottaste og kulaste t-skjorte. Motivet er sjølvsagt Vindròsa og kunstnaren Torhild G. Sæther har latt seg inspirere av eit av naturfenomena i bygda. Resultatet vart eit flott grafisk uttrykk på fronten av skjortene.

T-skjortene kan fåast i ulike størrelsar for både unge og eldre. Ta kontakt med Marit på telf. 97790712 alt. Mathias 91611701 for nærare info.


Send gjerne bestilling på e-post

Info om Møre Banan - 26.mai

banan.jpg

Gjerdsvika Kulturlag vil informere om at det er svært stor pågang på billettsalet til showet med Møre banan 26.mai. I dag, 4.april, er det under 20 billettar att..

Ein vil også minne om at det, i tilegg til å kunne kjøpe seg nydeleg god fiskesuppe, vert høve til å røre dansefoten etter showet
Bilder frå skrivekurset

Program for Vindròsa 26, 27 og 28. mai 2006

rosa.jpg

Vindròsa er Gjerdsvika Kulturlag si feiring av ulike kulturaktivitetar i bygda.
Dette gjer ein ved å by publikum ei helg fyld med spanande og varierte
tilbod.

Fredag 26.mai
kl. 1800 – Barnekino – "Venner for livet" (2005) (Gjerdsvika skule)
kl. 2100 - Møre Banan (Adolfbuda (Adolfbuda) påmelding 97790712)- sal av t-skjorter

Laurdag 27.mai
kl. 1200 - Offisiell opning (Adolfbuda) - sal av t-skjorter
kl. 1200 - Opning -kunstutstilling Torhild G. Sæther (Adolfbuda)
kl. 1200 - Kunstkafè (Adolfbuda)
kl. 1530 - Salsakurs (Adolfbuda) (gratis - bindande påmelding 97160235)
kl. 2100 - Vinseminar(Adolfbuda) (kostpris - bindande påmelding 91611701)

Søndag 28.mai
kl. 1300 - Kunstutstilling - Torhild G. Sæther (Adolfbuda)
kl. 1300 - Kunstkafè (Adolfbuda) - sal av t-skjorter
kl. 1400 - Barnetime med Pippi Langstrømpe (Adolfbuda)
kl. 1600 – Sangettermiddag – ”å leva det er å elska” Sigmund Bjerkvik, TenSing,
Gjerdsvika skulekor, Gjerdsvika Skulekorps, Gursken Barnekor, Line Beate L. Gotten og Roy Muren tek del (Gursken kyrkje)

Påmelding til Møre Banan showet

banan.jpg

Møre Banan, alias Ørjan Liavåg og Fredrik Steen, kjem på Adolfbuda fredag 26. mai. Du kan bestille billett(ar) på tel 97790712. Billettane kostar kr. 280,- pr. pers.

NB!!! Det er svært stor pågang til hendinga og ein må vere snar for å sikre seg plass.

Arild Hoksnes på Adolfbuda; stor suksess!

Arild Hoksnes på Adolfbuda
<p>Arild Hoksnes på Adolfbuda</p>

Gjerdsvika Kulturlag sitt arrangement laurdag 14.mai, med Arild Hoksnes på scena, vart ein ubetinga suksess. Hoksnes var i sitt ess og hadde eit uttal avleveringar som fall i svært god smak hos publikum.

Artisten var sjølv svært godt nøgd med opphaldet og kalla Adolfbuda for ein unik arena for showet. Han var svært interessert i å kome attende med ei eventuell ny oppsetting neste år.

Kulturkalendaren 2005

Det er framleis høve til å kjøpe den framifrå kalendaren til Gjerdsvika Kulturlag for 2005. Ei flott blanding av fotografi frå før århundreskiftet og utover. Coop Gjerdsvika har til ei kvar tid eksemplar til salgs og ynskjer ein eldre utgåver har ein også høve til å kunne kjøpe desse.

Kulturkalendaren 2005

bil.jpg

Det er framleis høve til å kjøpe den framifrå kalendaren til Gjerdsvika Kulturlag for 2005. Ei flott blanding av fotografi frå før århundreskiftet og utover. Coop Gjerdsvika har til ei kvar tid eksemplar til salgs og ynskjer ein eldre utgåver har ein også høve til å kunne kjøpe desse.


Bestill eksemplarer her

Eksempel på kulturlagskalendaren

Vindrosa nærmar seg

Are Kalvø til Gjerdsvika

Gjerdsvika er i rute til kulturfestivalen Vindrosa den første helga i juni. Mellom trekkplastera kan arrangørane freiste med den kjende satirikaren Are Kalvø.

Kulturfestivalen Vindrosa vart første gong starta opp i fjor, og kulturlaget i Gjerdsvika har planar om at dette skal verte ein fast tradisjon i bygda. I år er festivalen lagt til første helga i juni, der fredagen startar med eit forrykande familieshow på Fredtun.
- Vi opnar kulturhelga med ein rockemusical som handlar om livet i ein halvvegs
oppdikta bygd; Bolkevika. Superstorshowet er laga av ravande galne, men artige og livskraftige typar som gjer det til ei oppleving for både store og små, smiler leiar i Kulturlaget, Veronika Bonaa. Ungdommane frå Selje som har laga framsyninga, vart svært godt mottekne av publikum under ungdommens kulturmønstring.

Kjell Idar Saure

Laurdagen vert det kunstkafè på Adolfbuda, der Kjell Idar Saure frå Ørsta stiller ut oljemåleri. Kunstnaren har hatt fleire separat utstillingar og vore med på Haustutstillinga for Møre og Romsdal. Naturen på Sunnmøre er inspirasjonskjelda hans, der det varierenda veret, og særleg motlyset er hovudtema i måleria hans.
- Bilda til Saure er stort sett motiv av natur, men har ein særskilt fargebruk som gjer at
måleria kan oppfattast som abstrakte, meiner Bonaa. Saman med salsutstillinga er det sjølvsagt høve til å kose seg med kakar og kaffi. I år som i fjor er det kunstutstillaren som også skal designe Vindrosa sin eigen T-skjorte. Salsutstillinga held fram også på søndag, då ein i tillegg kan vente seg innslag av musikalsk art. Også dei minste kan vente seg ei overrasking på festivalens siste dag.

Ikkje akkurat Syden

Laurdag kveld kjem sjølve hovudattraksjonen, ein av Noregs fremste satirikarar;
Are Kalvø. Dei fleste kjenner komikaren frå programmet Hallo i uken, for sine kåseri på P2 og som forfattar av fleire bøker. Han har mellom anna skreve ”Harry”, ”Syden” og ”men fjernkontrollen min får du aldri”. Kalvø er opphavleg frå Stranda, men har budd i Oslo dei siste 18 åra. Kulturlaget i Gjerdvsika er svært nøgd med å ha fått komikaren til Vindrosa-festivalen, og vonar at mange vil syte for å få med seg dette høgdepunktet.
- Vi reknar med at det vert eit strålande komishow med ironi og harselas over stort og
smått, trur Bonaa. Ho legg også til at det gjennom heile helga vert høve til å ta lodd i kulturlotteriet. Her kan kulturlaget freiste med ei premie på to billettar til Toto-konserten i Oslo seinare i sommar. I lag med Toto vert det også fleire andre 80-tals heltar. Premien vert trekt på søndag.

Are Kalvø i Gjerdsvika

are.jpg

Are Kalvø underholdt ei full Adolfbud lørdag kveld.
Her er han og Veronika Bonaa, leder i Gjerdsvika kulturlag som arrangerer en tredagers festival i Gjerdsvika.