Nytt styre i Gjerdsvika Kulturlag

blomar.jpg

Under ei kjekk årsmøtesamling på Adolfbuda torsdag 8.februar, vart styret soleis:
- Bente Krumsvik
- Angela Hauge
- Veronika Bonaa
- Jakob Strand
- Elisabeth Slettestøl
- Anne Djuvik
- Inger Johanne Lillestøl (vara)

Marit Lillestøl takka av etter 5 år som leiar av laget

Årsmøte Gjerdsvika Kulturlag, tirsdag 15. februar 2006

gjerdsvika.jpg

Det vert årsmøte for Gjerdsvika Kulturlag på Adolfbuda tysdag 15. februar kl. 2000
På programmet står vanlege årsmøte saker og ikkje uventa er alle hjarteleg velkomne.