Internettcafè for eldre

Der vert satsa på å halde ein internettcafè i løpet av Hausten. Der kan du som pensjonist, ta ein tur innom og lære om internett og saman med andre pensjonistar søke på internett og lese aviser og nyhende.

Det vert og satsa på eit grunnleggande kurs i bruk av internett for dei som ynskjer dette.

Heimside for pensjonistar på nett!

Her vil du finne nyheiter frå omverda, informasjon om pensjonistar på nett og kurs for pensjonistar med interesse for internett.

Dette er sida der du kan utfolde deg som internett skribent.