Johan Riises Minne

webadm10.jpg

Eldrebustaden Johan Riises Minne ligg midt i bygda med sine 6 husvære og fellesrom representerer dei eit godt og trygt tilbod til seniorinnbyggarar i bygda.
Med god utsikt, tilsyn frå triveleg personale og rom for fellesskap er dette ei løysing som leigetakarane set pris på og gjerne anbefalar vidare.