Maritim dans på Adolfbuda

Gjerdsvika Småbåtlag steller til danse- og rekefest på Adolfbuda. Orkesteret Mjao spelar opp laurdag 21.august kl. 2100. Pris med servering kr. 250,-.

Påmelding til telf 95495345 el. 90038675

Årsmøte Gj.vika Småbåtlag 15.mars

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda tirsdag 15.mars 2010 kl.1900.

Sakliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2. Val av ordstyrar og referent og to til å skrive
under møteboka.

Sak 3. Årsmelding og rekneskap.

Sak 4. Fastsetjing av årsavgift for 2010.

Sak 5. Dugnad 2010

Sak 6. Port/Grind til småbåtlaget sitt område. Saksutgreiing på møtet

Sak 7. Søknad om fasadeendring på naust

sak 8. Val etter vedtektene

Vel møtt.
Styret

Maritim dans på Adolfbuda

Gjerdsvika Småbåtlag steller til danse- og rekefest og Narve Lied vil spele opp på Adolfbuda laurdag 16.august kl. 2100. Pris med servering kr. 250,-

Påmelding til Roar 95780281 eller Kjetil 45013476 snarast.

Årsmøte Gjerdsvika Småbåtlag

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda tirsdag 10.mars 2009 kl.1800.

Sakliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2. Val av ordstyrar og referent og to til å skrive
under møteboka.

Sak 3. Årsmelding og rekneskap.

Sak 4. Fastsetjing av årsavgift for 2009.

Sak 5. Val etter vedtektene.

Sak 6. Styret vil ”lufte” desse sakene:
Bading i småbåthamna?
Vinterlagring av båtar på hamneområdet?

Vel møtt!
Styret

Dansefest på Adolfbuda - Laurdag 16.08

dans.jpeg

Gjerdsvika Småbåtlag steller til med dans på Adolfbuda fk. laurdag kl. 2100. Musikk vert ved Jogeir & Jonny og påmelding kan skje til Bjørn 41312231 eller Rune 92891712. 18 års grense.

Årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag

ÅRSMØTE

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda
7. mars kl. 2000.

Sakliste
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2. Valg av ordstyrar og referent, og 2 til å skrive under møteboka.
Sak 3. Årsmelding og rekneskap.
Sak 4. Fastsetting av årsavgift for 2007.
Styret foreslår uendra avgift.
Sak 5. Valg av 2 nye styremedlemmar og ny formann.
Sak 6. Eventuelt.

Dersom det er saker medlemmane ynskjer skal verte tatt opp på årsmøtet, må det vere sendt til styret v/formann innen fredag 2. mars.

Vel møtt !
Styret

Gjerdsvika Småbåtlag

Gjerdsvika småbåtlag er den største av småbåtlaga i Gjerdsvika og rommer godt over 40 båtar og 25 Naust.
Forsamlingshuset Fredtun Info frå Årsmøte 03.04.19 og konstituert styremøte 07.05.19   Nytt styre Leiar: Wenche Bjørkeng Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge Sekretær: Geir Gjerde Kasserer: Eva-Lise Lilleeide Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide             Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad   Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955 Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541
14.05.19 21:23
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Nasjonaldagsfeiring i Gjerdsvika (2019)
Programkl. 1200 går toget frå Fredtun, via Johan Riise Minne og Sandanger og med retur til Storøyra. Der vert det høve til å kjøpe brus, is og delta i leikar for både store og små.

kl 1330 startar serveringa av graut, lapskaus, kaker og kaffi på Fredtun

kl 1530 17.mai-festen startar. Peter Muren held årets nasjonaldagstale, vi får song og musikk av Jenny G Sætre, skule- og barnehageborna. Quiz, prisutdeling og allsong til tonar frå Brynhild Mykkeltveit står også på programmet.

19.02.19 13:08
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07