Maritim dans på Adolfbuda

Gjerdsvika Småbåtlag steller til danse- og rekefest på Adolfbuda. Orkesteret Mjao spelar opp laurdag 21.august kl. 2100. Pris med servering kr. 250,-.

Påmelding til telf 95495345 el. 90038675

Årsmøte Gj.vika Småbåtlag 15.mars

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda tirsdag 15.mars 2010 kl.1900.

Sakliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2. Val av ordstyrar og referent og to til å skrive
under møteboka.

Sak 3. Årsmelding og rekneskap.

Sak 4. Fastsetjing av årsavgift for 2010.

Sak 5. Dugnad 2010

Sak 6. Port/Grind til småbåtlaget sitt område. Saksutgreiing på møtet

Sak 7. Søknad om fasadeendring på naust

sak 8. Val etter vedtektene

Vel møtt.
Styret

Maritim dans på Adolfbuda

Gjerdsvika Småbåtlag steller til danse- og rekefest og Narve Lied vil spele opp på Adolfbuda laurdag 16.august kl. 2100. Pris med servering kr. 250,-

Påmelding til Roar 95780281 eller Kjetil 45013476 snarast.

Årsmøte Gjerdsvika Småbåtlag

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda tirsdag 10.mars 2009 kl.1800.

Sakliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2. Val av ordstyrar og referent og to til å skrive
under møteboka.

Sak 3. Årsmelding og rekneskap.

Sak 4. Fastsetjing av årsavgift for 2009.

Sak 5. Val etter vedtektene.

Sak 6. Styret vil ”lufte” desse sakene:
Bading i småbåthamna?
Vinterlagring av båtar på hamneområdet?

Vel møtt!
Styret

Dansefest på Adolfbuda - Laurdag 16.08

dans.jpeg

Gjerdsvika Småbåtlag steller til med dans på Adolfbuda fk. laurdag kl. 2100. Musikk vert ved Jogeir & Jonny og påmelding kan skje til Bjørn 41312231 eller Rune 92891712. 18 års grense.

Årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag

ÅRSMØTE

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Gjerdsvika Småbåtlag på Adolfbuda
7. mars kl. 2000.

Sakliste
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2. Valg av ordstyrar og referent, og 2 til å skrive under møteboka.
Sak 3. Årsmelding og rekneskap.
Sak 4. Fastsetting av årsavgift for 2007.
Styret foreslår uendra avgift.
Sak 5. Valg av 2 nye styremedlemmar og ny formann.
Sak 6. Eventuelt.

Dersom det er saker medlemmane ynskjer skal verte tatt opp på årsmøtet, må det vere sendt til styret v/formann innen fredag 2. mars.

Vel møtt !
Styret

Gjerdsvika Småbåtlag

Gjerdsvika småbåtlag er den største av småbåtlaga i Gjerdsvika og rommer godt over 40 båtar og 25 Naust.
Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09