Industristaden Gjerdsvika

istock-512118510.jpg

Gjerdsvika er kjend for si gründerånd, der satsing på fiskeforedling møbelverksemd, matvareproduksjon, skipsbygging og musikkinstrumenter er mellom dei tinga som driftige gjerdsvikarar har nytta tida til å drive næringsverksemd med.
Dagens verksemder har ei historisk ballast for si satsing, ved å vere nisjebedrifter som jobbar nasjonalt og internasjonalt med unike varer og tenester som sikrar marknaden og arbeidsplassar til nytte for bygda og dei tilsette.