Sanco kontraherar båt nummer 2 på Vågland!

Vaagland Båtbyggeri AS har inngått kontrakt med Sanco Holding AS, 6083 Gjerdsvika, om bygging av ytterligere et nytt avansert seismisk fartøy for levering i første kvartal 2009.

Skipet er designet av Multi Maritime AS (MM) og konseptet er utviklet i nært samarbeid med rederi, befrakter og verft. Kontraheringen er basert på en langsiktig charteravtale med det norske seismikkselskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT), 1325 Lysaker.

Skipets lengde blir ca 80 meter og bredden 16 meter. Det vil bli utrustet til å operere over hele verden med det aller siste innen avansert havbunns seismikk. Det er lagt stor vekt på optimale forhold med hensyn til støy, sjøegenskaper, transitthastighet og driftsøkonomi. Videre vil skipet ha en høy standard med hensyn til trivsel og komfort.

RXT driver med 4C seismisk innhenting på havbunnen. Dette vil bli deres tredje skip for multikomponent-innhenting på havbunnen der man kun benytter ett enkelt skip for hele operasjonen.
Skipet vil bli utstyrt med høyteknologisk seismisk utstyr for å operere som kombinert skyte- og kabelhåndteringsskip på egen hånd eller i kombinasjon med andre skip.
Mens konkurrentene benytter to eller tre skip i sine operasjoner, vil RXT være i stand til å tilby en betydelig forbedring i kostnad/effektivitet, sier adm. dir. Michael Scott.

Sanco Holding vil etter denne kontraheringen ha to moderne seismikkfartøyer i tillegg til de tre seismiske supportfartøyene som de har fra før. Skipene vil operere over hele verden.
Rederiet, som for en tid tilbake kunne feire 10 års jubileum, har vært en pioner i å utvikle skreddersydde moderne fartøyer til den seismiske industrien.
Alle skipene er på charter til ulike internasjonale seismikkselskaper.

Multi Maritime har spesialisert seg på design av skreddersydde skipskonsept innenfor en rekke segmenter, og er glade for å kunne føye nybygg nr to til Sanco inn i rekken.
Dette er det 5. fartøyet av MM design som bygges ved Vaagland Båtbyggeri.
For øyeblikket er 18 fartøy av MM design under bygging i tillegg til 1 stort ombyggingsprosjekt.

Vaagland Båtbyggeri er glad for å ha sikret seg oppdraget som får byggenr. 141.
Kontrakten har en verdi på nærmere 250 mill. kroner eksklusiv seismisk utrustning, og bidrar til å trygge sysselsettingen til våren 2009. Skroget skal bygges i Norge, av Helgeland Sveiseindustri AS, 8700 Nesna, og skal leveres derfra sommeren 2008.

Verkstedet har nylig levert sitt byggenr. 137, det andre av to 2400 tonns container-/fryseskip til Eimskipafelag Islands ehf, Island, og er nå i gang med utrustningen av byggenr. 138, et 90 fots fiskefartøy som skal levers i mars 2007. De regner med å levere enda ett slikt fartøy før utrustningen av seismikkfartøyene starter.

Vaagland Båtbyggeri har det siste året rekruttert mange unge dyktige medarbeidere og får med den nye kontrakten behov for flere – både på ingeniørsiden og i produksjonen. Samtidig er produksjonsanlegget, som
bl.a. består av en moderne overbygget tørrdokk, også utvidet og tilpasset bygging av denne størrelse fartøyer.
All bygging og utrustning foregår innendørs. Det gir gode arbeidsvilkår for de ansatte, øker produktiviteten og sikrer riktig kvalitet og finish på produktene.

Gjerdsvika Næringsutvikling
n_ringsutvikling.jpg

Gjerdsvika Næringsutvikling vart starta i 1998 for å sikre næringsinteresser og dermed arbeidsplassar i bygda. Samarbeidet verksemdene i mellom gjer at medlemmane kan stå sterkare når det gjeld forholdet til styrande myndigheiter.

Alle verksemder med hovudkontor i Gjerdsvika og som er registrert i Brønnøysundsregisteret kan verte medlem.

Medlemskap i Gjerdsvika Næringsutvikling gjev fordelar som:

- Råd og hjelp ved nyetableringar.
- Diverse medlemstilbod.
- Nettverkssamarbeid.
- Samarbeid ved arbeid mot offentlege organ.
- Felles pådrag for bygdas utvikling.
- Egen infoside på Gjerdsvika.no med plass til bilete for produkt.
- Og mykje meir.

Ta kontakt med oss for meir informasjon!

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09