Stadt AS søkjer etter personar innan sal

image001.jpg

Stadt søkjer etter teknisk selgar og salgssekretær. Sjekk ut http://www.stadt.no for meir info om selskapet.

teknisk_salg_og_sekret_r_2.pdf
Stadt as - Søkjer økonomiansvarleg
stadt.jpg

Viktige arbeidsoppgåver vil vera:

o Ansvarleg for rekneskapsføring i selskapa
o Følge opp investeringsposisjonar
o Finansieringsoppfølging etc


Vi søkjer ein person med gode faglege kvalifikasjonar, og eventuell erfaring, og som er interessert i ein utviklande jobb i eit innovativt selskap.

Søkjaren må kunne engelsk skriftleg og muntleg.

Løn etter kvalifikasjonar.

Tiltreding: snarast råd.

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Hallvard L. Slettevoll
Telefon: 70 02 88 84
E-post: hallvard@stadt.no


Søknadsfrist : 20.1.2005

Søknad kan sendast til

STADT AS
Sanco Industripark .
6083 Gjerdsvika . Telefon 70028884 , Fax 70028885

Gå vidare til www.stadt.no
 Stillingsannonse.doc

Stadt søkjer økonomisjef

Stadt AS er i stor vekst og annonserer no etter økonomisjef

okonomisjef_stadst.pdf

Ledige stillingar i Gjerdsvika vinteren 07/08

EKSPORTMEDARBEIDAR
JOHN GJERDE AS
Kontakt Roger Gjerde
T: 70026500

EL.STÅL MONTØR
JM MONTERING AS
Kontakt Johnny Muren
T: 906 83 698

TEKNISK SJEF
SANDANGER AS
Kontakt Anne-Britt Sandanger
T: 70026440

PRODUKSJONSSJEF
SANDANGER AS
Kontakt Anne-Britt Sandanger
T: 70026440


Gjerdsvika i Sande Kommune, eit framtidsretta bygdesamfunn prega av marknadstilpassa verksemder i ulike vekstbransjar, tilbyr med dette eit breidt spekter av interessante arbeidsplassar. Bygda, med si vestvendte lokalisering ved storhavet, har stort fokus på gode arbeidsplassar, barnevenlege og trygge omgjevnader, eksepsjonelt gode utsiktstomter og natur- og kulturfokusert fritid.

Ledige stillingar i Gjerdsvika - våren 2007

Fyljande stillingar er ledige:

TEKNISK INSPEKTØR
SANCO SHIPPING AS
Kontakt Jon Aklestad
T: 70 02 63 90
www.sanco.no

MEKANIKAR/SVEISAR
JOHN GJERDE AS
Kontakt Maron Sandvik
T: 70 02 65 00
www.gjerde.com

ELEKTROINGENIØR
STADT AS
Kontakt Hallvard Slettevoll
T: 70 02 88 84
www.stadt.no

EL.STÅL MONTØR
JM MONTERING AS
Kontakt Johnny Muren
T: 906 83 695


ØKONOMISJEF
STADT AS
Kontakt Hallvard Slettevoll
T: 70 02 88 84
www.stadt.no

PRODUKSJONSARBEIDAR
SANDANGER AS
Kontakt Anne-Britt Sandanger
T: 70 02 64 40
www.sunnmoere.com

ELEKTROMONTØR
STADT AS
Kontakt Hallvard Slettevoll
T: 70 02 88 84
www.stadt.no

Teknisk teiknar
STADT AS
Kontakt Hallvard Slettevoll
T: 70 02 88 84
www.stadt.no

SALGSSJEF
VENTIQ AS
Kontakt Mathias Gjerde
T: 70 02 65 40
www.ventiq.com

__________________________________________________

Gjerdsvika i Sande Kommune, eit framtidsretta bygdesamfunn prega av marknadstilpassa verksemder i ulike vekstbransjar, tilbyr med dette eit breidt spekter av interessante arbeidsplassar. Bygda, med si vestvendte lokalisering ved storhavet, har stort fokus på gode arbeidsplassar, barnevenlege og trygge omgjevnader, eksepsjonelt gode utsiktstomter og natur- og kulturfokusert fritid.

Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
21.08.17 13:06
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07
Reglar treningssenter
ALDERSGRENSE
Du kan trene på senteret frå det året du fyller 15 år. Dei som er mellom 13-15 år, kan trene saman med foreldre/føresette. TILGANG/MEDLEMSSKAP
Du får tilgang til senteret ved betaling av medlemsskap, og tilgangen varer til perioden er utløpt. Din tilgang er knytta til ditt mobilnummer, som vert registret ved kjøp av medlemsskap.Dette er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn deg sjølv. Det er berre personar med abonnement som slepp inn på treningssenteret.Dei som slepp inn personar utan abonnement kan risikere utvising. SIKKERHEIT/ANSVAR
Du kan få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr. Dette ved å kontakte ansvarleg for senteret. Du er sjølv ansvarleg for å være helsemessig skikka til å nytte treningssenteret. Treningssenteret har ikkje ansvar for skader på person eller gjenstandar, eller tap av gjenstandar.
27.03.17 22:37