Næringsliv i Gjerdsvika

Næringslivet i Gjerdsvika består av ulike verksemder med ei spennvidde som strekkjer seg frå rederiverksemd, sjømat, rørlegging, mekanisk verksemd, automasjon og entreprenørverksemd.
Dette gjer at bygda med sine vel 400 innbyggarar står sterkt rusta når det gjeld arbeidsplassar, eksisterande og framtidige investeringar - for på den å trygge bygda sin eksistens.