Stadt AS søkjer nye medarbeidarar

image001.jpg
stadt_jobb_annonse_sept2012_r1.pdf

Stadt med ny heimeside

Stadt AS har pussa opp og lansert ny heimeside.


Klikk deg inn på www.stadt.no

Stadt søkjer økonomisjef

Stadt AS er i stor vekst og annonserer no etter økonomisjef

okonomisjef_stadt.pdf

Stadt AS

stadt.jpeg

Stadt as er ei teknologibedrift som arbeider med utvikling og produksjon av elektriske framdriftssystem for skip.

Selskapet leverer også såkalla frekvensomformarar som vert brukt til å regulere turtal på elektriske motorar.

Dette for å spare energi.

Stadt AS
Molovegen 2
6083 Gjerdsvika

Tlf: +47 70 02 88 84
Fax: +47 70 02 88 85
info@stadt.no www.stadt.no