Gjerdsvik-verksemder på Nor-Shipping

f.v. Hallvard Slettevoll- Stadt AS, Roger Gjerde - Metall Teknikk AS og Mathias Gjerde frå Ventiq AS

f.v. Hallvard Slettevoll- Stadt AS, Roger Gjerde - Metall Teknikk AS og Mathias Gjerde frå Ventiq AS

Gjerdsvikbedriftene Metall Teknikk, Ventiq og Stadt gjorde denne veka felles front på den store internasjonale skipsmessa Nor-Shipping i Oslo.

Erfaringane frå messa var udelt positive, både i høve til måten å samarbeide på ved slike høve, og responsen dei tre bedriftene fekk på messa. Nye kontakter vart knytta, og gamle forbindelsar vart haldne ved like.
Dei tre bedriften vil truleg nytte denne forma for felles marknadsførings-samarbeid i åra som kjem.

Mellom nyhendene på messa, er Stadt AS sin avtale om eit samarbeid med
ein større aktør innan maritimt utstyr knytta til dieselelektriske framdriftssystem på skip. Hallvard Slettevoll i Stadt knyttar
store forhåpningar til det nye konseptet som no vil verte introdusert.

Ventiq as

iiiiii.jpeg

Ventiq AS er eit selskap som opererer innafor tankventilasjonssegmentet for lastetanker på olje-, kjemikalie- og produkttankarar. Selskapet sine produkt vert også nytta på forsyningsfartøy som frakter flytande/brennbare produkter til og frå oljeinstallasjonar. Sidan starten i 2000 har selskapet utvikla kompakte og vektbesparande Høg Hastigheits Trykk/Vakuum ventilar med fokus på sikkerheit og praktisk bruk ombord på skipa.
Selskapet er lokalisert til Gjerdsvika, Sande kommune i Møre og Romsdal

Produkt

The Ventiq VQHV-ISO high velocity relief valve

The Ventiq VQHV-ISO high velocity relief valve

Kontaktinformasjon:
Ventiq AS
Sanco Industripark
6083 Gjerdsvika

70026540 (tel)
70026550 (faks)
91611701 (mob)

office@ventiq.com (e-post)
www.ventiq.com (internett)"

Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
Viltaften på Adolfbuda Laurdag 30 September 2017
21.08.17 13:06
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09
Prisar treningssenter 2017
Prisar pr år
Ordinær pris pr år 1800,-
Pris tilsett sponsor pr år: 1450,- 
Pris privat sponsor pr år: 1450,-
Ordinær pris familie pr år: 3500,-
Pris familie privat sponsor: 2800.

Pris pr halvår
Ordinær pris pr halvår 1000,-
Pris tilsett sponsor pr halvår: 800,-
Pris privat sponsor pr halvår: 800,-
Ordinær pris familie pr halvår: 1800,-
Pris familie privat sponsor pr halvår: 1450,-

Månedsavgift
200,-

Vekesavgift
100,-

Betaling til kontonr 3910 53 69542. Merk med mobilnummer
27.03.17 23:07
Reglar treningssenter
ALDERSGRENSE
Du kan trene på senteret frå det året du fyller 15 år. Dei som er mellom 13-15 år, kan trene saman med foreldre/føresette. TILGANG/MEDLEMSSKAP
Du får tilgang til senteret ved betaling av medlemsskap, og tilgangen varer til perioden er utløpt. Din tilgang er knytta til ditt mobilnummer, som vert registret ved kjøp av medlemsskap.Dette er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn deg sjølv. Det er berre personar med abonnement som slepp inn på treningssenteret.Dei som slepp inn personar utan abonnement kan risikere utvising. SIKKERHEIT/ANSVAR
Du kan få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr. Dette ved å kontakte ansvarleg for senteret. Du er sjølv ansvarleg for å være helsemessig skikka til å nytte treningssenteret. Treningssenteret har ikkje ansvar for skader på person eller gjenstandar, eller tap av gjenstandar.
27.03.17 22:37