Gjerdsvik-verksemder på Nor-Shipping

f.v. Hallvard Slettevoll- Stadt AS, Roger Gjerde - Metall Teknikk AS og Mathias Gjerde frå Ventiq AS

f.v. Hallvard Slettevoll- Stadt AS, Roger Gjerde - Metall Teknikk AS og Mathias Gjerde frå Ventiq AS

Gjerdsvikbedriftene Metall Teknikk, Ventiq og Stadt gjorde denne veka felles front på den store internasjonale skipsmessa Nor-Shipping i Oslo.

Erfaringane frå messa var udelt positive, både i høve til måten å samarbeide på ved slike høve, og responsen dei tre bedriftene fekk på messa. Nye kontakter vart knytta, og gamle forbindelsar vart haldne ved like.
Dei tre bedriften vil truleg nytte denne forma for felles marknadsførings-samarbeid i åra som kjem.

Mellom nyhendene på messa, er Stadt AS sin avtale om eit samarbeid med
ein større aktør innan maritimt utstyr knytta til dieselelektriske framdriftssystem på skip. Hallvard Slettevoll i Stadt knyttar
store forhåpningar til det nye konseptet som no vil verte introdusert.

Ventiq as

iiiiii.jpeg

Ventiq AS er eit selskap som opererer innafor tankventilasjonssegmentet for lastetanker på olje-, kjemikalie- og produkttankarar. Selskapet sine produkt vert også nytta på forsyningsfartøy som frakter flytande/brennbare produkter til og frå oljeinstallasjonar. Sidan starten i 2000 har selskapet utvikla kompakte og vektbesparande Høg Hastigheits Trykk/Vakuum ventilar med fokus på sikkerheit og praktisk bruk ombord på skipa.
Selskapet er lokalisert til Gjerdsvika, Sande kommune i Møre og Romsdal

Produkt

The Ventiq VQHV-ISO high velocity relief valve

The Ventiq VQHV-ISO high velocity relief valve

Kontaktinformasjon:
Ventiq AS
Sanco Industripark
6083 Gjerdsvika

70026540 (tel)
70026550 (faks)
91611701 (mob)

office@ventiq.com (e-post)
www.ventiq.com (internett)"

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09