Prosjekt

Gjerdsvika Næringsutvikling arbeidar heile tida med nye prosjekt som skal skape både skape moglegheiter for arbeid og trivsel i Gjerdsvika. På desse siden kan du lese om kvart enkelt prosjekt og status for desse. Nokre av prosjekta er ganske store og ambisiøse med små endringar over lang tid, og vil dermed ikkje verte oppdatert i like stor grad som dei litt mindre prosjekta.

Dersom de har forslag til prosjekt som burde vere aktuelle for Gjerdsika Næringsutvikling so kan de ta kontakt med oss :

Gjerdsvika Næringsutvikling
6083 Gjerdsvika
Tlf: 98 21 46 61 (Tlf Severin Gjerde)
E-post: Leiar@gjerdsvika.no

 Jon_Garen_-_N_ringshage_Gjerdsvika_2.doc