Styret i Gjerdsvika Næringsutvikling for 2018

Webjørn Hageselle, formann - Roger Møller, Johnny Muren & Hallvard Slettevoll