SPING aktivert for Fredtun

Laste ned Sping appen på telefonen din,og betal med denne  på arrangement holdt av Fredtun.
Laste ned Sping appen på telefonen din,og betal med denne på arrangement holdt av Fredtun.
BENSINSTASJON I GJERDSVIKA
2016_04_17_12_47_25.jpg

No har vi sjansen !

Vyrde bygdefolk; Ålesundselskapet Bunker Oil AS har sagt seg villig til å sette opp ein bensinstasjon med diesel og bensin ved COOP Marked i Gjerdsvika, truleg noko liknande den i Tjørvåg. Dette er ei fantastisk mulegheit for gjerdsvikarane - dersom mange nok støttar opp om tiltaket. Det å etablere ein slik stasjon er ei investering i millionklassa og det krev at bygda stiller opp med litt av kapitalen.

Ein må difor be alle husstandar om å støtte tiltaket med eksempelvis kr 2000.- med eit mål om å samle inn kr 100.000.-. I tillegg reknar vi med å få inn like mykje frå næringslivet. Dersom nok støttespelarar betalar ein sum innan kort tid, kan stasjonen vere opp å gå alt no i sommar! GI DIFOR DI STØTTE til etableringa av ein bensinstasjon i bygda. Kontornummeret er 3910.10.05430 v/Gjerdsvika Næringsutvikling. Merk innbetalinga med " Drivstoffutsal Gjerdsvika" .

Eventuelt overskytande midlar vil gå til opprusting av butikken/kafeen.

screenshot_2016_05_01_12_03_48.png
Folkemøte Adolfbuda måndag 9. mai kl 1830

19. mai er det folkerøysting i høve korleis ein stiller seg til vegvala som er aktuelle i samband med kommunereforma.
Måndag 9.mai vert det difor møte på Adolfbuda der kommuneleiinga stiller med meir informasjon og kan svare på spørsmål frå publikum. Vel møtt

GIL Vårmarknad
26 April - 2015
1174733_10152742723685960_18865736431733728240.jpg

Det vert vårmarknad på Fredtun 26 April, klokka 16.
Gollj og Gråstein kjem og syng.

 

Masse gode kaker, pølse m/brød, artige aktivitetar o.a.

Vel møtt til ein koseleg ettermiddag.

Gjerdsvika hamn inne på NTP 2014-2023

10325499.jpg

Flagget til topps i Gjerdsvika. Hamneprosjektet er inne på prioritet på første del av den nye nasjonale transportplanen til regjeringa

Vi saksar frå Fiskeri- og kystdepartementet si pressemelding i dag 12.04.2013: 

Gjerdsvika, Sande kommune Kostnad 110 mill. kr

Målet med utdjupinga er å gjere hamna betre tilgjengeleg for større fiskefartøy. Dette vil også betre rammevilkåra for fiskerindustrien i hamna med enklare transport av råstoff. Det er planlagt utdjuping av innseglinga og eit større område innanfor moloane fram til nyetablert kai for fiskemottak/hermetikkfabrikk. Det er forslag om at innseglinga blir utdjupa til –7 meter og hamna til -6,0 meter.

Boknasild med mjølkesuppe på Adolfbuda søndag 14. april kl. 13.00

551613_385567431501941_509983102_n.jpg

Adolfbuda inviterer til årets boknasildmiddag med mjølkesuppe søndag 14. april kl. 13.00.

Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund i Gjerdsvika.

Det kan og verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet.

NB. Vi har betalingsterminal!

Odd Tarberg ute med bok

Odd Tarberg har teke føre seg bygging av siloar på 50-talet i ei bok som du kan lese eller laste ned her:


DOC_20130320123105.PDF

Opning av gymsalen laurdag 2. mars

istock_000019691814small_300x202.jpg

Gjerdsvika Oppvekstsenter og Gjerdsvika Idrettslag byd inn til opningsfest i gymsalen laurdag 2. mars kl. 14. Ymse kulturinnslag, snorklipping og servering av mat og drikke.
Vel møtt!

Nytt styre i Gjerdsvika Skulekorps

I samband med konstitueringa av styret i skulekorpset 6. februar, vart følgande medlemar valde:

Angela Hauge - leiar
Rita Pettersen - kasserar
Line-Beate Leikanger Gotten - styremedlem
Margit B. Gjerde - styremedlem

Informasjonsmøte Sparebank1 Søre Sunnmøre

Invitasjon til informasjonsmøte

SpareBank 1 Søre Sunnmøre ønskjer å invitere deg
til eit møte der vi fortel og viser kva vi kan tilby av
bank og forsikring.

Stad: Adolfbuda i Gjerdsvika
Tid: Onsdag 14. nov. kl. 18.30 (ca. 1,5 time)

Enkel servering
Du kan melde deg på ved å ringe eller send SMS
til Johanne på tlf. 98 28 78 86

Beste helsing frå oss i
SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Johanne, Rikard, Margareth, Atle og Svein

 

 

Stadt AS søkjer nye medarbeidarar

image001.jpg
stadt_jobb_annonse_sept2012_r1.pdf

Har dere glemt igjen jakken deres på Fredtun? 

Vi har også en hel del paraplyer liggende.

Ring Bjørg 97716850

Medlemsmøte Gjerdsvika småbåtlag.

Innkalling til medlemsmøte i Gjerdsvika småbåtlag

Det vert med dette kalla inn til medlemsmøte i Gjerdsvika småbåtlag på Adolfbuda tysdag 31.01.12. kl.1900.

Sak:

Eventuelt utskifting av brygger/utriggere i småbåthamna.

Styret har henta inn pristibod som vert lagt fram på møtet. Det er viktig at så mange som råd møter opp og gir uttrykk for sine meiningar om kva som bør/skal gjerast.

Medlemar som ikkje har høve til å møte må gi melding til styret slik at dei kan få informasjon på anna måte.

Vel Møtt!

Styret i Gjerdsvika småbåtlag.

God sommar til alle aspirantane!

marching_band_1.png

Det har vore veldig kjekt å dirigere dykk! De er ein fin gjeng.

Mvh. Marita

 

 

 

Stiftingsmøte barne- og ungdomsklubben

Det vert stiftingsmøte for den nye barne-  og ungdomsklubben på Adolfbuda onsdag 4. januar kl. 1930. På programmet står forslag til vedtekter, val og drøftingar. Ta gjerne med forslag til kult namn på klubben.

Velkomen både til unge og eldre..

Fjelltrimmen 2011

I forbindelse med felles fjellturar med dei andre idrettslaga på Gurskøya, byd trimgruppa i Moltustranda Idrettslag inn til fjelltur til Storehanen.

Vi håpar at mange vil vere med.

Oppmøte Torsdag 29.09.11 klokka 18.00 ved Kviletua (Gml. skytebana) - Sving av ved Coop Marked Moltu og følg fjellvegen.

Alternativ: Fra Gjerdsvika, følg Sædalsvegen.

 

Zumba!

Marita T.V. Refsnes startar opp igjen med zumbatreningar no i haust, i gymsalen ved Gursken oppvekstsenter onsdagar kl 19.15-20.30

Oppstart: 19. oktober. Pris: 400 kr

For påmelding, klikk på: www.aerobicdans.no

zumbaplakat_h2011.jpg

Arealplan - Folkemøte

Sande kommune har starta opp arbeidet med revisjon av arealplanen og inviterer med dette til folkemøte i Gjerdsvika, 19. sept. kl. 18.30 på skulen.

Cardinal ( Ex. Strandheim ) til Maritime Dagar.

Om alt går etter planen, vil Cardinal kome til Gjerdsvika under Maritime Dagar.

I mail frå Kaptein Paul, kan han bekrefte at han planlegger å ta turen innom Gjerdsvika i forbindelse med Maritime Dagar.

Sjå link under for meir info om båten.

http://www.wix.com/cardinal/cardinalny#!historien

Sunnmørsposten på besøk i Gjerdsvika

smpvideo.jpg

Som einaste bygda i Sande, fekk Gjerdsvika besøk frå Sunnmørsposten si sommarpatrulje. Klikk på bildet og sjå video frå besøket

12345Next