Gjerdsvika.no søkjer (på nytt) etter nettsjef

ny_redaktor2.jpg

Gjerdsvika.no er bygda sin eigen informasjonskanal og eit naturleg oppslagspunkt for nye og gamle hendingar. Nettstaden er eit demokratisk organ ved at alle som vil, kan legge ut informasjon som er av interesse for lesarar i og utanfor bygda.

Gjerdsvika.no står i fare for å bli utan administrator etter nyttår (med dei konsekvensar det medfører) og ein søkjer difor etter folk som kan ta på seg oppgåva. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt på e-post: leiar@gjerdsvika.no

Opplæring Gjerdsvika.no

Måndag 1.desember kl. 1900 køyrer Folkeweb opplæring for mellom anna Gjerdsvika.no i Ulstein IT senter sine lokaler i Ulsteinvik. ALLE i bygda som vil kan lære seg opp til å bli journalistar/brukarar og eit besøk på eit slikt kurs er ein god gjennomgang.

På kurset vil det bli opplæring i fyljande tema:

Oppretting av menypunkt og undermenyar
Bruk av tekstredigering og redigering av bilde i tekstbehandlaren
Oppretting av skjema
Bruk av kalendar i FolkeWeb
Siste nytt funksjon
Eventuelt andre ting

Opplæringa er gratis. Påmelding til: martin@uits.no. Dersom spørsmål ta kontakt med Martin pr. tlf. 7000 9099

Gjerdsvika.no søkjer (på nytt) nettsjef

ny_redaktor2.jpg

Gjerdsvika.no er bygda sin eigen informasjonskanal og eit naturleg oppslagspunkt for nye og gamle hendingar. Nettstaden er eit demokratisk organ ved at alle som vil, kan legge ut informasjon som er av interesse for lesarar i og utanfor bygda.


Gjerdsvika.no står i fare for å bli utan administrator etter nyttår og ein søkjer difor etter folk som kan ta på seg oppgåva.

 For meir informasjon om stillinga, ta kontakt på e-post: leiar@gjerdsvika.no

Opplæring i Folkeweb

 

  GRATIS

KURSDAG ER MANDAG 6.SEPTEMBER.

Vi køyrer felles gjennomgang av FolkeWeb i lokala til Ulstein IT Senter. Tema er:

• Oppretting av menypunkt og undermenyar
• Bruk av tekstredigering og redigering av bilde i tekstbehandlaren
• Oppretting av skjema
• Bruk av kalendar i FolkeWeb
• Siste nytt funksjon
• Eventuelt andre ting

Kundar som har spørsmål kring redesign av nettsider kan også gjerne kome innom for samtale. .

 

 

 

Noko på hjartet?

road_photographer.jpg

Ynskjer du å bidra med eit kvart på Gjerdsvika.no?  Alle i bygda som vil, kan bli med som skribentar på desse sidene. Det kan vere fine bilder, ein eigen blogg, informasjon frå foreininga eller likande. Ein treng ikkje stor datakunnskap for å kunne vere med. Ta kontakt med  mhgjerde@gmail.com for meir informasjon.

God Påske

kjukling.jpg

Gjerdsvika.no vil med dette ynskje alle sine lesarar ei retteleg god påske. Minner om at alle som vil kan legge ut sine ytterste tankar på sin eigen definerte blogg. Fint føre i skiløypa? Lat lesarane få vite det på bygdabloggen.

Ta kontakt på leiar@gjerdsvika.no og i løpet av få minutter er du på lufta.

Aukande trafikk på Gjerdsvika.no

data.jpg

Dei siste månadane har trafikken på Gjerdsvika.no auka merkbart. Spesielt hovudsida har merka auken i lag med bloggane, fotogalleriet, nærings- og ungdomssidene, filmklubben og Adolfbuda, kultursidene og idretten. Fleire og fleire ser ut til å nytte seg av sidene for å halde seg orientert om det som skjer i bygda.

Godt Nyttår til alle brukarar av gjerdsvika.no

Vi ynskjer stor aktivitet på sidene www.gjerdsvika.no for året 2005. Dersom nokon har idèar eller innspel, eller kanskje veit om nokon som ynskjer å skrive på sidene, nøl ikkje med å ta kontakt. Støtar du på problem udervegs kan du ringe med på 911 50 464.

Eg manglar også mange e-post addresser til kontaktpersonar, så dersom de veit om nokon, sende dei gjerne til meg.


Kontakt gjerne alle bekjente om sidene slik at dei òg kan oppdatere informasjonen om ega bedrift eller lag.


Ser fram til eit aktivt 2005 på www.gjerdsvika.no

Med vennlig hilsen

Severin Gjerde
E-post: leiar@gjerdsvika.no

Går du med ein skribent i magen?

skribent.jpg

Då bør du sjå her! Gjerdsvika.no treng alle som er engasjerte i bygda til å legge inn informasjon om Gjerdsvika og Gjerdsvikarar. Er du tildømes student ute i verda vil vi gjerne høyre korleis du har det.

Det er inga aldersgrense for skribentar i Gjerdsvika.no, ALLE får vere med.

Send en e-post til: Leiar@Gjerdsvika.no, og vi vil sette opp ein brukar til deg.


Severin Gjerde
Leiar i Gjerdsvika Næringsutvikling

Kva er Gjerdsvika.no og kvifor eksisterar den?

Gjerdsvika.no vart oppretta av Gjerdsvika Næringslag for å kunne markedsføre bygda på ein meir effektiv måte.

Men å ha ei eiga heimeside er inga lett oppgåve. Ein må for det fyste ha datakunnskapen til å kunne operere på sida, deretter må ein ha tid til å kunne legge inn all informasjonen. Noko som har ført til at det har vorte langt mellom oppdateringane.

Kva er nytt?

Programvaren til gjerdsvika.no er utvikla i Ulsteinvik av firmaet Ulstein IT senter og er laga for deg og meg som ikkje kan so mykje om data. Filosofien er at kan du sende ein mail og lese aviser på nett, kan du òg legge inn informasjon på Gjerdsvika.no.

Kven legg inn informasjon?

DU? ALLE i Gjerdsvika MÅ vere med på å legge inn informasjon. Einaste begrensningane er at kvart lag har sin eigen journalist som styrer flyten av artiklar og sensurerar/rettskriv dei. Ellers kan alle melde seg på som skribent. Tilogmed Gjerdsvikarar som er utflytta eller studerar utanfor Gjerdsvika kan skrive her.
Gjerdsvika.no vart oppretta av Gjerdsvika Næringslag for å kunne markedsføre bygda på ein meir effektiv måte.

Men å ha ei eiga heimeside er inga lett oppgåve. Ein må for det fyste ha datakunnskapen til å kunne operere på sida, deretter må ein ha tid til å kunne legge inn all informasjonen. Noko som har ført til at det har vorte langt mellom oppdateringane.

Kva er nytt?

Programvaren til gjerdsvika.no er utvikla i Ulsteinvik av firmaet Ulstein IT senter og er laga for deg og meg som ikkje kan so mykje om data. Filosofien er at kan du sende ein mail og lese aviser på nett, kan du òg legge inn informasjon på Gjerdsvika.no.

Kven legg inn informasjon?

DU? ALLE i Gjerdsvika MÅ vere med på å legge inn informasjon. Einaste begrensningane er at kvart lag har sin eigen journalist som styrer flyten av artiklar og sensurerar/rettskriv dei. Ellers kan alle melde seg på som skribent. Tilogmed Gjerdsvikarar som er utflytta eller studerar utanfor Gjerdsvika kan skrive her.